• Drömmar i rörelse - motion för alla 10.5.2017

  Raseborgs stads ungdoms- och idrottstjänster ordnar i samarbete med socialväsendet en träff där man kan bekanta sig med och prova på olika motionsformer 10.5.2017 kl. 17-20 i Karis idrottshall. Varmt välkomna att medverka i evenemanget där olika motionsformer i Raseborg presenteras i samband med jubileumsåret Finland 100 år.

  Drömmar i rörelse är en pop-up kväll i motionens tecken dit alla är välkomna.

  Vi bjuder in alla idrottsföreningar i Raseborg för att marknadsföra sin verksamhet.

  20.04.2017

  Läs mer...

 • Stadsstyrelsens beslut 10.4.2017

  På mötet behandlade stadstyrelsen bl.a. HRT:s offert för tåg Helsingfors-Karis-Helsingfors. HRT har gett en riktgivande offert gällande en tågtur som dels ersätter Y-tåget som upphörde i mars 2016 samt ger en möjlighet till en senare kvällstur från Helsingfors till Karis, samt en tidig morgontur från Karis. På initiativ av Raseborgs stad har HRT med VR utrett möjligheten att införa två nya tågturer, morgon- och kvällstid.

  En möjlighet är att det L-tåg som startar ca 23 från Helsingfors till Kyrkslätt skulle fortsätta därifrån till Karis. På vardagar skulle tåget köra i retur som ett första Y-tåg från Karis till Helsingfors ca 5:30.

  Offerten omfattar följande tågturer: Helsingfors–Karis må–sö 23:01–00:15 och Karis–Helsingfors må–fre 05:52–06:47. Totalkostnaden för tilläggstrafiken Kyrkslätt-Karis utgör ca 290 000 euro/år (+ moms). Raseborg och Sjundeå delar på kostnaderna.

  Stadsstyrelsen beslöt att ett avtal görs med HRT för tiden 8/2017–6/2019 och statsstöd söks för tågturerna.

  11.04.2017

  Läs mer...

 • Tågförbindelsen livsviktig i arbetsresor

  Studerande vid Hämeen ammattikorkeakoulu Eetu Saloranta gjorde en utredning för Raseborgs stad om arbetsresor i början av året. Utredningen verkställdes med direkt e-postenkät till användare av Eazybreak-systemet samt med webbenkät som fanns på stadens webbsidor och sociala medier. Enkäten samlade totalt 226 respondenter, av vilka en majoritet var 35–54-åringar och kvinnor.

  Över 66 % av respondenterna pendlade från Raseborg till Helsingfors, ca 10 % till Åbo och ca 8 % till Esbo. Det huvudsakliga fortskaffningsmedlet var tåg, som över 200 av respondenterna använder på sina arbetsresor. På andra plats var egen bil (ca 9 % av respondenterna) och i mer sällsynta fall buss.

  Anslutningsresan sker antingen till fots eller med bil. Karis järnvägsstation är en populär anslutningsparkeringsplats bland pendlare. Över hälften av respondenterna använder hållplatsen som parkeringsplats. Parkeringsutrymmena är tillräckliga enligt majoriteten.

  Hälften av resenärerna har gjort samma arbetsresa i tre år eller en längre tid.

  06.04.2017

  Läs mer...

 • Stadsstyrelsens beslut 27.3.2017

  På mötet behandlade stadsstyrelsen bokslut och verksamhetsberättelse för år 2016. Räkenskapsperiodens överskott i resultaträkningen är 2 309 234,58 euro. Koncernresultaträkningen visar ett överskott om 3 492 539,24 euro.

  Direktionen för Raseborgs Vatten har godkänt bokslutet för affärsverket som visar ett överskott på 925 579,14 euro. Stadsstyrelsen föreslog att överskottet om 2 309 234,58 euro kvarstår på kontot för räkenskapsperiodens över-/underskott.

  Stadsstyrelsen antecknade dessutom att det kumulativa underskottet i balansräkningen, eget kapital uppgår till 11 757 034,23 euro.

  29.03.2017

  Läs mer...

 • Boende och välmående huvudteman på Raseborg Expo 2017

  Raseborg Expo ordnas i Karis den 26–27 maj 2017 och denna gång med betoning på boende och välmående.

  Mässan ordnas vid Karis idrottscentrum, Idrottsgränd 3, delvis inomhus i bollhallen men delvis utomhus på parkeringen.

  Målgruppen är också i år invånarna i huvudstadsregionen och boende i Västnyland med intressen och behov inom bo och byggande samt välmående.

  Raseborgs stad deltar i mässan (på avdelningen E8) och erbjuder sakkunnighjälp om boende och byggande, tomter, företagsetableringar samt miljöfrågor. Därtill finns stadens försäljningsobjekt till salu.

  24.03.2017

  Läs mer...

 • Stadsstyrelsens beslut 13.3.2017

  Vid sitt möte 13.3.2017 valde stadsstyrelsen 13 valnämnder och 5 valbestyrer för kommunalvalet 9.4.2017. Ta del av valinfomationen på stadens webbplats.

  Saneringsprojektet för Ekåsens F – byggnad har fortskridit i enlighet med den projekttidtabell och utrymmeslösning som stadsstyrelsen har godkänt tidigare (stadsstyrelsen 10.10.2016 § 333). Tiden för anbudsbegäran gick ut 17.2.2017 kl.14.00, inom utsatt tid mottogs sammanlagt 22 st entreprenadanbud (delad entreprenad). Alla delentreprenadanbud av den delade entreprenaden har granskats och enligt de godtagbara anbuden kan konstateras, att byggprojektet på basis av rådande utredningar och planer kan förverkligas inom ramen för de helhetskostnader (8 M€) som stadsfullmäktige har definierat (Sfge 11.4.2016 § 27). Projekttiden inleds enligt projekttidtabellen i början av april 2017. Den effektiva entreprenadtiden har uppskattats till sammanlagt 16 månader. Det betyder att F-byggnaden torde bli klar i augusti 2018, om projektet startar och fortskrider planenligt.

  Stadsstyrelsen beslöt på mötet 13.3.2017 att inleda saneringsprojektet för F-huset utgående från den projekttidtabell som godkänts tidigare och inom ramen för det projektanslag som stadsfullmäktige definierade i april 2016.

  22.03.2017

  Läs mer...

Like it? Share it!