• Raseborg bryter trenden - Budgeten för år 2017 uppvisar ett överskott

  Raseborgs stadsdirektör Tom Simola presenterar budgetförslag med överskott för stadsstyrelen 21.11.2016.

  Raseborgs stads ekonomi stabiliseras målmedvetet kontinuerligt och under år 2016 har en organisationsförändring genomförts. Verksamheten börjar löpa fullt ut enligt den nya strukturen från om med år 2017.

  Nu står Raseborgs stad inför att utveckla och effektivera arbetsprocesserna, kommunikationen och ledarskapet. Synliga förändringar för kommuninvånarna blir bl.a. omorganiseringen av byggnadstillsynen och starten av stadsutvecklingsavdelningen. Även stadens nya fastighetsstrategi ska omsättas i praktiken från och med år 2017. Året ska bli ett aktivt försäljningsår.

  18.11.2016

  Läs mer...

 • Stadens förvaltningar flyttar 9.11-9.12.2016

  Verksamheterna i Fix-huset, Ystadsgatan 3, flyttar enligt följande tidtabell (eventuella ändringar uppdateras på www.raseborg.fi):

  14.11.2016

  Läs mer...

 • Ut och skida!

  Tack vare det rikliga snöfallet kan du starta skidsäsongen extra tidigt i år! Det finns nu fina skidspår i Västerby och i Karis. I Västerby kan man skida mellan skolan och Ekenäs port samt runt motionsspåret. I Karis är motionsspåret preparerat och i gott skick.

  Även i Skogby är skidspåren längs med gamla Hangövägen samt det belysta motionsspåret i skidskick (belyst fram till kl. 22).

  Njut av fantastiskt skidväder så länge det varar! Ta del av alla vintersportgrenar här.

  10.11.2016

  Läs mer...

 • Stadsstyrelsens beslut 24.10.2016

  På sitt möte behandlade styrelsen bl.a. följande ärenden. Styrelsen för samkommunen Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä, har 26.8.2016 godkänt utkastet till nytt grundavtal för samkommunen samt beslutat skicka det till medlemskommunernas fullmäktigen för godkännande.Stadsstyrelsen föreslog att stadsfullmäktige godkänner ändringen i KAP IV § 10 i grundavtalet för samkommunen Luksia.

  25.10.2016

  Läs mer...

 • Stadsstyrelsens beslut 10.10.2016

  På sitt möte 10.10 behandlade en renoveringsplan och kostnadsberäkning för F-huset på Ekåsen (stadshuset). Genom en renovering, kan huvudbyggnadens framtida användning lösas på ett relativt förnuftigt vis. Byggnaden är i stadens ägo och att hitta andra användningsändamål är mycket svårt, bl.a. eftersom byggnaden har en partiell skyddsbeteckning i gällande plan. Avsikten är att förverkliga finansieringen av F-huset via ett Sale&leaseback arrangemang, där leasinghyran blir under en period av 25 år ca 300 000 euro per år (amortering + ränta).

  Stadens årliga kostnader för förvaltningens utrymmen kommer via denna lösning att sjunka från ca 640 000 euro per år (Fix-huset + Lönnbergska fastigheten) till ca 300 000 euro per år. Kostnadssänkningen är således märkbar. 

  11.10.2016

  Läs mer...

 • Raseborgs kommunvapen som frimärke

  På Frimärkets dag, som firas nationellt 7.10.2016, utger Posti flera kommuners och städers kommunvapen som frimärke.

  Också Raseborgs stad deltar i den avgiftsfria service som Posti erbjuder, och vårt eget frimärke kommer till salu på Postis anstalter i Raseborg samma dag.

  Dessutom är vapenfrimärket till salu i Postis nätbutik.

  07.10.2016

  Läs mer...

Like it? Share it!