• Seniorernas åsikter kartläggs - resultaten används för att utveckla äldreservicen

  Raseborgs stads plan för äldreservicen är under arbete. För att få en uppfattning om vad de äldre i Raseborg tänker om servicen samt vilka behov de har, önskar vi att de berättar sina åsikter via en enkät. Förfrågan är öppen t.o.m. 3.3.2017 och den kan besvaras elektroniskt här.  

  – Vi vill gärna höra seniorernas åsikter i vardagsnära frågor för att kunna utveckla verksamheten och stödet enligt behoven. Svaren sammanställs av Socialkompetens Ab, och det är möjligt att göra jämförelser med tidigare undersökningar. Enkäten riktar sig till dem som är 65 år och äldre, berättar Kirsi Ala-Jaakkola, äldreservicechef vid Raseborgs stad.

  Det tar ca 20 minuter att fylla i enkäten och det gäller att kryssa i lämpliga alternativ som svar till frågor som ställs.

  17.02.2017

  Läs mer...

 • Raseborg bryter skuldtrenden – det preliminära bokslutet 2,3 miljoner på plus

  Raseborgs stads preliminära bokslut för år 2016 visar ett överskott på ca 2,3 miljoner euro. Det här betyder att Raseborgs stads åtgärder för att balansera ekonomin har kommit bra igång. Men många faktorer inverkar på slutresultatet. Den främsta orsaken till att bokslutet är på plus är att kostnaderna har minskat med 5 miljoner euro, från cirka 218 miljoner euro år 2015 till cirka 213 miljoner euro år 2016.

  Ta del av stadsdirektörens vlogg ovan om bokslutets preliminära resultat. Enligt Tom Simola, Raseborgs stadsdirektör, minskade skatteintäkterna under fjolåret med 1,4 miljoner euro jämfört med år 2015 då totalt 113 miljoner euro inflöt i skatteintäkter. 

  – Positivt är att staden fick lite mera statsandelar än vad som var budgeterat, cirka 54,5 miljoner euro, säger han.

  07.02.2017

  Läs mer...

 • Stadsstyrelsens beslut 6.2.2017

  På mötet behandlade stadsstyrelsen bl.a. ett kapitaltillskott för Raseborgs Ishall Ab. Stadsfullmäktige godkände ett anslag om 250 000 euro i 2017 års investeringsbudget som ett kapitaltillskott till Raseborgs Ishall Ab. Som villkor för utbetalningen av kapitaltillskottet till bolaget förutsattes att även privat kapital inbetalas för 250 000 euro. Således sammanlagt 500 000 euro.

  Utöver detta skulle bolagets lån omförhandlas så att räntemarginalen som erläggs för lånen är högst 1 %. En privat intressent har beslutat erlägga 250 000 euro i bidrag med samma premisser som stadsfullmäktige fastslagit. Stadsstyrelsen antecknade rapporten jämte övrigt material för kännedom och godkände utbetalningen av kapitaltillskottet om 250 000 euro.

  07.02.2017

  Läs mer...

 • Boende och välmående huvudteman på Raseborg Expo 2017

  Raseborg Expo ordnas i Karis den 26–27 maj 2017 och denna gång med betoning på boende och välmående.

  Mässan ordnas vid Karis idrottscentrum, Idrottsgränd 3, delvis inomhus i bollhallen men delvis utomhus på parkeringen.

  Målgruppen är också i år invånarna i huvudstadsregionen och boende i Västnyland med intressen och behov inom bo och byggande samt välmående.

  Raseborgs stad deltar i mässan och erbjuder sakkunnighjälp om boende och byggande, tomter, företagsetableringar samt miljöfrågor. Därtill finns stadens försäljningsobjekt till salu.

  03.02.2017

  Läs mer...

 • Stadsstyrelsens beslut 23.1.2017

  På sitt möte behandlades bl.a. ett flertal ärenden som hänför sig till kommunalvalet som hålls 9.4.2017.

  Stadsstyrelsen föreslår att fullmäktige beviljar ersättaren Kari Mäkikara befrielse för den återstående mandatperioden 2013-2016 i centralvalnämnden. Stadsfullmäktige väljer med beaktande av jämställdhetskravet två nya ledamöter och två nya ersättare till centralvalnämnden för den återstående mandattiden 2013-2016. Stadsfullmäktige utser ny vice ordförande för centralvalnämnden.

  Staden ordnar möjlighet att förhandsrösta i "valbuss" under hela förhandsröstningsperioden 29.3-4.4 mellan kl. 8-20 och lö/sö mellan kl. 9-18 enligt fastställda rutter/hållplatser och tidtabell, som kvitterats i valdatasystemet 13.1.2017.

  25.01.2017

  Läs mer...

 • Stadens förvaltningar på nya adresser

  Verksamheterna i Fix-huset, Ystadsgatan 3, har flyttat till nya utrymmen enligt följande:

  25.01.2017

  Läs mer...

Like it? Share it!