• Stadsstyrelsens beslut 27.3.2017

  På mötet behandlade stadsstyrelsen bokslut och verksamhetsberättelse för år 2016. Räkenskapsperiodens överskott i resultaträkningen är 2 309 234,58 euro. Koncernresultaträkningen visar ett överskott om 2 259 053 euro.

  Direktionen för Raseborgs Vatten har godkänt bokslutet för affärsverket som visar ett överskott på 925 579,14 euro. Stadsstyrelsen föreslog att överskottet om 2 309$234,58 euro kvarstår på kontot för räkenskapsperiodens över-/underskott.

  Stadsstyrelsen antecknade dessutom att det kumulativa underskottet i balansräkningen, eget kapital uppgår till 11 757 034,23 euro.

  28.03.2017

  Läs mer...

 • Drömmar i rörelse - motion för alla 10.5.2017

  Raseborgs stads ungdoms- och idrottstjänster ordnar i samarbete med socialväsendet en träff där man kan bekanta sig med och prova på olika motionsformer 10.5.2017 kl. 17-20 i Sisu Arenan i Karis. Varmt välkomna att medverka i evenemanget där olika motionsformer i Raseborg presenteras i samband med jubileumsåret Finland 100 år.

  Drömmar i rörelse är en pop-up kväll i motionens tecken dit alla är välkomna.

  Vi bjuder in alla idrottsföreningar i Raseborg för att marknadsföra sin verksamhet.

  27.03.2017

  Läs mer...

 • Musikinstitutet och Medborgarinstitutet fusioneras – Namntävling!

  Det nya institutet inleder sin verksamhet 1.8.2017 och erbjuder mångsidiga kurser inom fri bildning och inom grundläggande konstundervisning i musik enligt fördjupad lärokurs. Vi vill nu hitta ett nytt namn för det nya institutet via en namntävling. Du kan skicka in ditt förslag per e-post (information@raseborg.fi) eller ge det till pappers med dina kontaktuppgifter till medborgarinstitutets kansli, antingen i Karis (Torggatan 8) eller i Ekenäs (Höijersvägen 3).

  Namntävlingen pågår fram till påsk (senast 17.4.2017) och därefter kommer kulturnämnden att kora det bästa namnförslaget som vinnare. Vinnaren kan som pris välja en lämplig kurs från institutets kursutbud. Även 10 övriga deltagare får ett produktpris av staden.

  27.03.2017

  Läs mer...

 • Boende och välmående huvudteman på Raseborg Expo 2017

  Raseborg Expo ordnas i Karis den 26–27 maj 2017 och denna gång med betoning på boende och välmående.

  Mässan ordnas vid Karis idrottscentrum, Idrottsgränd 3, delvis inomhus i bollhallen men delvis utomhus på parkeringen.

  Målgruppen är också i år invånarna i huvudstadsregionen och boende i Västnyland med intressen och behov inom bo och byggande samt välmående.

  Raseborgs stad deltar i mässan (på avdelningen E8) och erbjuder sakkunnighjälp om boende och byggande, tomter, företagsetableringar samt miljöfrågor. Därtill finns stadens försäljningsobjekt till salu.

  24.03.2017

  Läs mer...

 • Förening, ansök om understöd elektroniskt!

  Föreningar kan inom marsmånad ansöka om understöd för sin verksamhet och om användning av stadens lokaliteter. Ansökan om understöd för verksamhet och om lokaliteter för regelbunden användning ska inlämnas senast den 31 mars 2017 kl. 16. I år är det möjligt att göra ansökan elektroniskt.

  Föreningar kan söka understöd för sin verksamhet under år 2017 av bildningsnämnden, fritidsnämnden, kulturnämnden, grundtrygghetsnämnden och stadsstyrelsen. Då understöd beviljas iakttas principen att en och samma förening kan få understöd av endast ett av stadens organ.

  Föreningar registrerade i Raseborgs stad, vilka för regelbunden användning önskar disponera lokaliteter som tillhör staden, kan skriftligt ansöka om dem via samma ansökningssystem.

  22.03.2017

  Läs mer...

 • Stadsstyrelsens beslut 13.3.2017

  Vid sitt möte 13.3.2017 valde stadsstyrelsen 13 valnämnder och 5 valbestyrer för kommunalvalet 9.4.2017. Ta del av valinfomationen på stadens webbplats.

  Saneringsprojektet för Ekåsens F – byggnad har fortskridit i enlighet med den projekttidtabell och utrymmeslösning som stadsstyrelsen har godkänt tidigare (stadsstyrelsen 10.10.2016 § 333). Tiden för anbudsbegäran gick ut 17.2.2017 kl.14.00, inom utsatt tid mottogs sammanlagt 22 st entreprenadanbud (delad entreprenad). Alla delentreprenadanbud av den delade entreprenaden har granskats och enligt de godtagbara anbuden kan konstateras, att byggprojektet på basis av rådande utredningar och planer kan förverkligas inom ramen för de helhetskostnader (8 M€) som stadsfullmäktige har definierat (Sfge 11.4.2016 § 27). Projekttiden inleds enligt projekttidtabellen i början av april 2017. Den effektiva entreprenadtiden har uppskattats till sammanlagt 16 månader. Det betyder att F-byggnaden torde bli klar i augusti 2018, om projektet startar och fortskrider planenligt.

  Stadsstyrelsen beslöt på mötet 13.3.2017 att inleda saneringsprojektet för F-huset utgående från den projekttidtabell som godkänts tidigare och inom ramen för det projektanslag som stadsfullmäktige definierade i april 2016.

  22.03.2017

  Läs mer...

Like it? Share it!