Social- och hälsovårdssektorn erbjuder dygnet runt serviceboenden i Tenala servicehem, demensboendet Hemmet på Hagahemmet, Lyckebo i Pojo samt Villa Anemone i Karis.

 

Hyresbostäder för seniorer finns i bl.a. Karis Seniorhus, Karis Servicehus, Mariabackens seniorbostäder samt Sophiehemmet som ligger i Pojo. Dessa seniorbostäder ansöks med en seniorbostadsansökan.

 

Dagverksamhet finns som stöd för närståendevården och olika patient/klientgrupper.

Like it? Share it!