Påverka urvalet  Lukas-biblioteken tar i bruk en ny tjänst som låter användarna vara med och påverka urvalet av material till biblioteken. På sidan osva.btj.fi/Lukas finns listor, från vilka du kan önska vad biblioteken ska köpa in. Du loggar in med ditt lånekortsnummer och samma PIN-kod som till webbiblioteket.

Du kan välja från vilken lista du vill. Listorna är öppna en begränsad tid och byts därefter ut mot nya listor. Listorna för Raseborgs stadsbibliotek är öppna en månad, sedan går bibliotekarier igenom vilka böcker/spel/skivor som fått flest röster och bestämmer vad som köps in. Om du registrerat din e-post i tjänsten får du ett meddelande ifall det du röstat på köps in.

Like it? Share it!