E-post som skickades från biblioteket till Outlook-, Windowslive- och Hotmail-adresser nådde inte mottagaren under några dagar i april. Detta innebär bl.a. att förvarningarna uteblev! Kontrollera dina förfallodagar! Biblioteket ansvarar inte för störningar i teleförbindelserna. Samma regler och avgifter gäller trots tekniska störningar.