Det förekommer fortsättningsvis störningar i bibliotekens automatiska utskick. Detta innebär bl.a. att förvarningarna kan utebli! Kontrollera dina förfallodagar! Biblioteket ansvarar inte för störningar i teleförbindelserna. Samma regler och avgifter gäller trots tekniska störningar.