Du kan nu låna stavar från Ekenäs, Karis, Pojo och Svartå bibliotek. Lånetiden är 1 vecka. Välkommen att prova!