För Galleri Perspektivet och Galleri Fokus ansvarar Kulturbyrån.

Like it? Share it!