Kurre och Stina Österberg samt Johanna och Johan Lönnberg har deponerat 400 timmar bandade intervjuer till Raseborgs stadsbibliotek. Intervjuerna, "Västnyländska berättelser från Förritidn", är överförda på CD-skivor och kommer att förvaras i Raseborgs hembygdssamling. Skivorna får varken kopieras eller lånas hem utan endast avlyssnas i biblioteket.

Karis bibliotek ha ett minigalleri Fyra spikar där månadens konstnär kan ställa ut. Utrymmet är fyra 69 X 64 cm stora korkskivor mellan bokhyllorna och erbjuder söndagsmålare eller andra amatörkonstnärer att kostnadsfritt hänga upp några tavlor. Medlemmar i Karis konstförening ställer regelbundet ut sina tavlor, men även andra är välkomna. Tag kontakt med biblioteket om du vill ställa ut (tel. 019-289 2971).

 

Galleriet finns bland den svenska och finska skönlitteraturen.

Välkomna!

Like it? Share it!