Visste du att webbiblioteket hade 82 000 besök i fjol? Om detta och allt annat som hänt i våra bibliotek under 2015 kan du läsa här:

pdf Biblioteket i siffror

Nu kan du förlänga lånetiden på material upp till 5 gånger (tidigare 3). Förnyandet gör du enkelt själv via nätet, eller genom att kontakta/besöka något av biblioteken.

Raseborgs biblioteksbuss används flitigt av daghem och skolor. Så här går det till, se film här.

Du kan nu låna stavar från Ekenäs, Karis, Pojo och Svartå bibliotek. Lånetiden är 1 vecka. Välkommen att prova!Energimätare och yttemperaturmätare finns till utlåning i Ekenäs, Karis och Pojo bibliotek.

Med energimätaren kan man kontrollera hur mycket energi apparater i hemmet förbrukar. Mätaren är lätt att använda; bruksanvisning och en tabell över hushållsapparaters medelförbrukning medföljer.

Med yttemperaturmätaren kan man mäta t.ex. golv, väggar och knutar för att avslöja bristfälliga isoleringar i hemmet. Då man letar efter värmeförluster bör utetemperaturen vara kallare än -5 C.

Det är bara att fråga efter mätarna i bibliotekens låneexpeditioner. Utlåningen sker på vanligt sätt med bibliotekskort och lånetiden är en vecka. Om mätaren är utlånad kan den reserveras. Vid behov ger Fortum tilläggsinformation om mätaren.

Kurre och Stina Österberg samt Johanna och Johan Lönnberg har deponerat 400 timmar bandade intervjuer till Raseborgs stadsbibliotek. Intervjuerna, "Västnyländska berättelser från Förritidn", är överförda på CD-skivor och kommer att förvaras i Raseborgs hembygdssamling. Skivorna får varken kopieras eller lånas hem utan endast avlyssnas i biblioteket.

Like it? Share it!