Utöver markanvändnings- och bygglagen (MBL) och markanvändnings- och byggförordningen (MBF) samt andra bestämmelser och föreskrifter om markanvändning och byggande skall i Raseborgs stad iakttas vad som föreskrivs i byggnadsordningen, om något annat inte bestäms om saken i en generalplan med rättsverkningar, i en detaljplan eller i Finlands byggbestämmelsesamling (14 § 4 mom. MBL).

icon Byggnadordning godkänd 7.6.2010 (149.37 kB)

icon Byggnadsordningens kartbilaga (10.82 MB)

 

Förslag till Byggnadsordning:

 

pdf Kartbilaga 27.2.2017
pdf Kartbilaga 27.2.2017 A3
pdf Förslag till byggnadsordning 27.2.2017

 

Förslag till ändring av Raseborgs stads byggnadsordning finns offentligt till påseende enligt markanvändnings- och bygglagen § 6 på front office, Gamla stadshus Rådhustorget 10600 Ekenäs. Man kan bekanta sig med materialet även på Tekniska centralen, Elin Kurcksgatan 11 B, 10300 Karis och på sidan http://www.raseborg.fi/bygga-och-bo/byggnadstillsyn/byggnadsordning under tiden 10.3.-10.4.2017.

Kommunmedlemmar och intressenter har rätt att anmärka mot byggnadsordningsförslaget. Anmärkningen skall ges in till planläggningsenheten före utgången av framläggningstiden.

Frågor angående förslaget besvaras av byggnadsinspektör Juhani Jormanainen 019 289 3801 och ledande planläggningsingenjör Niclas Skog 019 289 3840.

Like it? Share it!