Utöver markanvändnings- och bygglagen (MBL) och markanvändnings- och byggförordningen (MBF) samt andra bestämmelser och föreskrifter om markanvändning och byggande skall i Raseborgs stad iakttas vad som föreskrivs i byggnadsordningen, om något annat inte bestäms om saken i en generalplan med rättsverkningar, i en detaljplan eller i Finlands byggbestämmelsesamling (14 § 4 mom. MBL).

icon Byggnadordning godkänd 7.6.2010 (149.37 kB)

icon Byggnadsordningens kartbilaga (10.82 MB)

 

Förslag till Byggnadsordning till påseende 9.2 - 12.3.2018:

pdf Förslag till byggnadsordning 27.11.2017
pdf Kartbilaga 27.11.2017
pdf Kartbilaga 27.11.2017 A3

 

Förslag till ändring av Raseborgs stads byggnadsordning finns offentligt till påseende enligt markanvändnings- och bygglagen § 6 på Tekniska centralen, Elin Kurcksgatan 11 B, 10300 Karis under tiden 9.2 -12.3.2018.

Kommunmedlemmar och intressenter har rätt att anmärka mot byggnadsordningsförslaget. Anmärkningen skall ges in till planläggningsenheten före utgången av framläggningstiden.

Frågor angående förslaget besvaras av byggnadsinspektör Juhani Jormanainen 019 289 3801 och ledande planläggningsingenjör Niclas Skog 019 289 3840.

Like it? Share it!