Mätningsavdelningen upprätthåller planeringens baskarta i dgn-format (1:1000 på tätbebyggda områden) samt adresskarta över Raseborg i pdf-format. Vi använder koordinatsystem GK24 och höjdsystem N60.

 

Vi förmedlar även Lantmäteriverkets grundkarta (1:10 000 på glesbygden) i olika skalor enligt kundens önskemål på papper eller som digitala dokument (t.ex. för situationsplaner eller liknande ändamål). Fastighetsindelningen är riktgivande och fastighetens exakta geografiska utsträckning framgår av förrättningshandlingarna och terrängen. 

 

Stadens kartmaterial upprätthålls med MicroStation/Stella.

 

Vi tillhandahåller även uppdaterade uppgifter om fastigheter, såsom

• utdrag ur lagfarstregistret (ägoförhållanden),
• fastighetregisterutdrag (uppgifter om fastigheten, servitut osv)
• gravationsbevis (inteckningar)

 

Beställningar (som är avgiftsbelagda) via e-post Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

eller per tfn till: fastighetssekreterare Martina Ekberg, tfn 019 289 3823.

 

Besöksadress: Elin Kurcksgatan 11 (II vån), 10300 Karis.

Like it? Share it!