Skriv ut

På denna sida informeras om aktuella planprojekt, om när planerna är framlagda, när invånarmöten hålls samt när och hur man kan påverka planläggningen. För att titta på material på dessa sidor behöver du Adobe Reader.

Planmaterial finns också till påseende enligt markanvändnings- och byggnadslagen på Raseborgs stads stadsplaneringsavdelning, Tekniska centralen, Elin Kurcksgatan 11 B, 10300 Karis.


Området omfattar en del av fastigheterna Hofgård RNr 1:6 (710-614-1-6), Lillgård RNr 1:7 (710-614-1-7) och Andersberg RNr 2:16 (710-614-2-16) samt fastigheten Bredvikshästen RNr 3:0 (710-614-3-0) i Svartå, Raseborg. Planområdet är beläget ca 2 km norr om Svartå bycentrum. Planområdets areal uppgår till ca 40 hektar och strandlinjen till ca 1,8 kilometer.

Läs mer...

Planområdet omfattar Prediums område för försäljning, service och förvaring av båtar vid Järnösundsvägen på Hangö udd i Raseborg. Planeringsområdets areal är ca 5 ha. Målsättningen med planeringen är att skapa förutsättningar för en utvidgning av verksamheten samt att samtidigt koncentrera den till ett område. 

Läs mer...

Like it? Share it!