Skriv ut

På denna sida informeras om aktuella planprojekt, om när planerna är framlagda, när invånarmöten hålls samt när och hur man kan påverka planläggningen. För att titta på material på dessa sidor behöver du Adobe Reader.

Planmaterial finns också till påseende enligt markanvändnings- och byggnadslagen på Raseborgs stads stadsplaneringsavdelning, Tekniska centralen, Elin Kurcksgatan 11 B, 10300 Karis.


Planområdet ligger i Båssaböle, cirka 2,5 km söder om Ekenäs centrum och väster om Gammelboda detaljplaneområde invid Båssafjärden och omfattar delar av fastigheten 710-444-1-12 Båsssskog och fastigheten 710-14-834-1 som båda ägs av staden. 

Läs mer...

Planområdet omfattar fastigheten Järnön på Järnö i Raseborgs stad.

Läs mer...

Like it? Share it!