Skriv ut

På denna sida informeras om aktuella planprojekt, om när planerna är framlagda, när invånarmöten hålls samt när och hur man kan påverka planläggningen. För att titta på material på dessa sidor behöver du Adobe Reader.

Planmaterial finns också till påseende enligt markanvändnings- och byggnadslagen på Raseborgs stads stadsplaneringsavdelning, Tekniska centralen, Elin Kurcksgatan 11 B, 10300 Karis.


Planområdet ligger i Båssaböle, cirka 2,5 km söder om Ekenäs centrum och väster om Gammelboda detaljplaneområde invid Båssafjärden och omfattar delar av fastigheten 710-444-1-12 Båsssskog och fastigheten 710-14-834-1 som båda ägs av staden. 

Läs mer...

Planområdet ligger i Karis och omfattar största delen av det kommersiella centrumområdet. Det bildas ett planområde mellan den västra omfartsvägen och Bangatan med Nils Grabbegatan som västra gräns och Dalgatan som östra gräns.

Läs mer...

Planområdet är beläget i den sydvästra delen av Karis stadscentrum och består av
KL-kvartersområdena i den nuvarande östra delen av Läpp affärsområde samt av
Läppåkersgatans östra ända. Planområdet gränsar i söder till Hangövägen, i öster
och norr till åkerområden och i väster till de övriga kvartersområdena inom Läpp affärsområde.
Västra omfartsvägen, som går kring Karis stadscentrum, viker av från
Hangövägen vid Läpp affärsområde. Från Läpp affärsområde är avståndet till Ekenäs
centrum ca 15 km och till Karis centrum ca 3 km.

Läs mer...

Like it? Share it!