Skriv ut

På denna sida informeras om aktuella planprojekt, om när planerna är framlagda, när invånarmöten hålls samt när och hur man kan påverka planläggningen. För att titta på material på dessa sidor behöver du Adobe Reader.

Planmaterial finns också till påseende enligt markanvändnings- och byggnadslagen på Raseborgs stads stadsplaneringsavdelning, Tekniska centralen, Elin Kurcksgatan 11 B, 10300 Karis.


Planområdet är beläget i Pojo centrum. I norr angränsar planområdet till Gamla Åbovägen och i söder Gumnäs närrekreationsområde. Planändringsområdets areal är ca 1,1 ha. Målet med planändringen är att ändra den gällande detaljplanen genom att anvisa för området lägre byggnation så att de viktiga utsikterna till Pojoviken från Pojo centrum bevaras.

Läs mer...