Skriv ut

På denna sida informeras om aktuella planprojekt, om när planerna är framlagda, när invånarmöten hålls samt när och hur man kan påverka planläggningen. För att titta på material på dessa sidor behöver du Adobe Reader.

Planmaterial finns också till påseende enligt markanvändnings- och byggnadslagen på Raseborgs stads stadsplaneringsavdelning, Tekniska centralen, Elin Kurcksgatan 11 B, 10300 Karis.


Planeringsområdet, som ligger i Karis centrum gränsar till Malmgatan, Nils Grabbegatan, Ängsullsgatan, Starrgränd och Västra omfartsvägen. En del av Malmgatan och Nils Grabbegatan ingår i planeringsområdet.

Läs mer...

Like it? Share it!