Det treåriga planläggningsprogrammet styr planeringen av markanvändningen, trafiken och
kommunaltekniken i staden. Målet är att  möjliggöra en konsekvent och förutsägbar markanvändnings- och planläggningspolitik och ge nödvändig information om stadens målsättningar.

Planläggningsprogrammet med kartbilagar hittar du här:


Planläggningsprogrammet godkändes av stadsfullmäktige 25.01.2016

pdf Planläggningsprogram_2016_2020

Like it? Share it!