Aktuellt

 

Dagvårdsbarnens semester/avgiftsfritt avbrott för sommarmånaderna sommaren 2017

Sommarsemestrarna närmar sig. Erfarenheten från tidigare somrar har visat att beläggningen inom dagvården sjunker betydligt från midsommaren fram till början av augusti månad eftersom många barn har semester eller s.k. avgiftsfritt sommaravbrott på två hela kalendermånader. Till följd av detta sammanslås verksamheten för flera dagvårdsenheter till någon centralt daghem under ifrågavarande tid. Familjedagvården (i vårdarens egna hem) samarbetar med daghemsvården enligt behov.

 

Sommaren 2017 kommer daghemmen att ha öppet/stängt enligt följande:

Karis området  
Labyrintens daghem (kvällsvård)  Öppet
Sandbo daghem Stängt 3 - 30.7.2017
Solbacka daghem Stängt 3 - 30.7.2017
Kila daghem Stängt 3 - 30.7.2017
Svartå daghem Stängt 3 - 30.7.2017
Billnäs daghem Stängt 3 - 30.7.2017

 

Pojo området  
Pojo daghem Stängt 3 - 30.7.2017
Fiskars daghem Stängt 26.6. - 31.7.2017
Knattebo gruppfamiljedaghem Öppet

 

Ekenäs området  
Langansböle daghem Stängt 3 - 30.7.2017
Österbo daghem Stängt 26.6 - 30.7.2017
Vesterby Stängt 26.6 - 30.7.2017
Björkebo daghem Stängt 3 - 30.7.2017
Rasebo daghem Öppet
Mäntykoto daghem Öppet
Tunabo daghem Stängt 26.6 - 30.7.2017
Båssaboda daghem Stängt 3 - 30.7.2017
Skogsgläntans daghem Stängt 3 - 30.7.2017
Solglimtens daghem Stängt 26.6. 30.7.2017
Bromarv daghem Stängt 3 - 30.7.2017

 

pdf Sommarlovsförfrågan Karis området

pdf Sommarlovsförfrågan Pojo området

pdf Sommarlovsförfrågan Ekenäs området

 

Avgiftsfritt avbrott för sommarmånaderna

Varje barn inom den kommunal dagvården i Raseborg har erhållit en fortlöpande dagvårdsplats fram till skolstarten. De föräldrar som under sommarmånaderna juni och juli önskar ett avgiftsfritt avbrott i dagvården, kan skriftligen meddela detta i stället för att säga upp dagvårdsplatsen för viss tid.

 

Kriterierna för att få avgiftsfritt avbrott är enligt bildningsnämndens beslut att vårdnadshavare:

  • kan erhålla avgiftsfritt avbrott för hela kalendermånader i juni och juli
  • bör anhålla för minst två hela kalendermånader
  • meddelande om avbrott bör göras skriftligen på Sommarlovsförfrågan blanketten senast den 13.4.2017

Om barnets vårdnadshavare reserverar en plats för barnet inom småbarnspedagogiken för sommarmånaderna och inte annullerar platsen, kan hälften av den fastställda månadsavgiften uppbäras. För barn utan avgift uppbärs hälften av minimiavgiften.


Avgifter för småbarnspedagogisk verksamhet fr.o.m. 1.3.2017

 

Lagen om klientavgifter träder i kraft 1.3.2017, vilket innebär en del förändringar i dagvårdsavgifterna.

Ändringar i inkomstgränser och avgiftsprocenter:

Antal personer i familjen  Nuvarande inkomstgräns
euro/mån.
Nuvarande avgiftsprocent Nuvarande bruttoinkomst för  den högsta avgiften per månad
2 1 403 11,5% 3 925
1 730  9,4%  4 815 
2 053  7,9%  5 724 
2 191  7,9%  5 862 
2 328  7,9%  5 999 

 

Antal personer i familjen Ny inkomstgräns
euro/mån.

Avgifsprocent
oförändrad

Bruttoinkomst för den högsta avgiften euro per månad.

2 1 915 11,5% 4 437
1 915  9,4%  5 000 
2 053  7,9%  5 724 
2 191  7,9%  5 862 
2 328  7,9% 

5 999

 

 

Avgiften för småbarnspedagogik på heltid får vara högst 290€ per månad per barn. Avgiften för det andra barnet i åldersordning är 90% av avgiften för det yngsta barnet. För varje följande barn är avgiften 20% av avgiften för det yngsta barnet.


Om barnets vårdnadshavare bor på olika adresser inom samma kommun baserar sig avgiften på den vårdnadshavares inkomster hos vilken barnet har sin bostad enligt befolkningsregistercentralen. Ifall barnet deltar i småbarnspedagogik i två kommuner bestäms avgiften separat i de båda kommunerna

Om barnets vårdnadshavare reserverar  en plats för barnet inom småbarnspedagogiken för juni och juli månad och inte meddelar om frånvaro, kan hälften av den fastställda månadsavgiften uppbäras. För barn utan dagvårdsavgift uppbärs hälften av minimi dagvårdsavgiften som är 27€/månad.

Vid beräkning av den genomsnittliga tid som barn deltar i  småbarnspedagogik per vecka ska den tid som reserverats för småbarnspedagogiken under en kalendermånad beaktas. Detta gäller inte barn med begränsad rätt till småbarnspedagogik 25h/vecka (5h/dag eller 8h, 3 hela dagar).

 

Nya procentenheter för uträknandet av dagvårdsavgifter, gäller även för förskolebarn som utöver förskoletiden kl. 9-13 har behov av småbarnspedagogisk verksamhet:

Vårdtid/vecka  Vårdtid/
kalendermånad
Avgiftsprocent
35 - 50h/vecka över 150h/månad 100% 
25 - 35h/vecka max. 150h/månad 80%
25h/vecka max. 110h/månad  70% 
20h/vecka max. 88h/månad 60%
*10h/vecka max. 44h/månad 20%
* Endast förskolebarn kan välja alternativ 10h/vecka

 


Läsåret 2017-2018 arbets- och lovtider i stadens skolor

   

Vårterminen 2017

Måndag 9.1.2017 - lördag 3.6.2017
Sportlov: måndag 20.2.2017 - söndag 26.2.2017
Påsk: fredag 14.4.2017 - måndag 17.4.2017

 

Höstterminen 2017

Tisdag 15.8.2017 - fredag 22.12.2017
Höstlov: torsdag 19.10.2017 - fredag 20.10.2017
Jullov: lördag 23.12.2017 - söndag 7.1.2018

 

Vårterminen 2018

Måndag 8.1.2018 - lördag 2.6.2018
Sportlov: måndag 19.2.2018 - 25.2.2018
Påsk: fredag 30.3.2018 - måndag 2.4.2018

 

 

 

Like it? Share it!