Anhållan om förändringar bör göras skriftligen och i god tid (blankett finns för ändamålet).

 

Uppsägning

Uppsägning av plats i den småbarnspedagogiska verksamheten bör göras skriftligen (blankett finns för ändamålet).

 

Ändring av vårdtider (ändring av antal vårddagar/mån, heldag/halvdag osv...)

Då barnet p.g.a. föräldrarnas eller annan vårdnadshavares avvikande arbetstid eller studier fortgående är i dagvård endast en del av kalendermånaden, kan familjen ingå ett skriftligt vårdavtal för valbara 10-16 dagar/månad. I dessa fall utgår dagvårdsavgiften från vårdavtalet.

De regelbundna frånvarodagarna ska sträcka sig över minst 2 månader och ändras inte vid tillfälliga förändringar (undantag vid permittering och arbetslöshet).

 

Godkända ändringar träder i kraft från början av följande månad.

 

 

 

 

 

Like it? Share it!