Hälsovårdarna har telefontid vardagar kl. 11 - 12 (telefonbud kan lämnas, likaså sms)

 

Karis, Karis hst, Köpmansgatan 25, 10300 Karis

Maria Idman  019 289 3418

Prästgården,Tallmo och finska centrum

Matilda Johansson 019 289 3415

Bäljars,Kila och svenska centrum

Maria Puranen  019 289 3421

Landsbro och Lövkulla

 

Svartå, Askersgården, Askersvägen 51, 10360 Svartå

Monica Silfver 019 289 3420

Svartå

 

Ekenäs, Ystadsgården, Larssonsvägen 2, 10600 Ekenäs

Ann-Charlotte Mannström 019 289 3248

Österby, Sköldargård, Trollböle, Leksvall

Diana Fagerström 019 289 3190

Gammelboda, Langansböle, Snappertuna

Marina Tuomolin 019 289 3242 

Centrum

 

Tenala, Germundbyvägen 2, 10520 Tenala

Linda Nyberg 019 289 3252

Tenala, Prästkulla

 

Bromarf, Wättlaxvägen 20, 10570 Bromarf

Maj-Britt Malmén 019 289 3250

Bromarf

 

Pojo, Orkdalsvägen 4, 10420 Skuru

Gunilla Heerman 019 289 3041

Pojo, Fiskars, Billnäs

 

Barnrådgivningen

Barnrådgivningen fungerar som en del av det förebyggande hälsoarbetet för barn och unga.
Barnrådgivningen följer med barnets utveckling från att det är nyfött, tills dess att det börjar skolan. Hälsoundersökningens innehåll bestäms utgående från den undersöktas ålder och individuella behov. Vid en hälsoundersökning som utförs av hälsovårdare eller en läkare utreds barnets tillväxt, utveckling och välbefinnande med hjälp av en intervju, kliniska undersökningar av barnet och vid behov med andra metoder. Kontakterna mellan hälsovårdaren och familjen täcker största delen av de återkommande kontrollerna ca 14-16 gånger medan rådgivningens läkare tar emot barnet ca 5 gånger före skolåldern. Förebyggande tandskötarbesök hör också till barnrådgivningens verksamhet.

Barnrådgivningens hälsovårdare strävar i sitt arbete efter att stöda föräldrarna och familjen i deras vardag enligt de behov och utmaningar som familjen har. Till detta kan höra att svara på frågor om barnuppfostran, hälsa, sjukdom m.m. Rådgivningens uppgift är att göra det möjligt för föräldrarna att få tidsenlig och forskningsbaserad information om faktorer som har att göra med barnet, familjen och främjande av deras hälsa. Att identifiera och ingripa i förhållanden som är ofördelaktiga för barnet och familjens hälsa och välbefinnande hör också till rådgivningens uppgifter.

Rådgivningen ansvarar också för att vaccinera barn, vilket oftast sker i samband med de periodiska uppföljningarna. Det allmänna vaccineringsprogrammets vaccin är frivilliga och gratis för alla.

 

(Källa: Social- och hälsovårdsministeriet 2005: Barnrådgivningen som stöd för barnfamiljen:21,128,130)

Länkar: www.terveyskirjasto.fi .
Särskilt delarna Lapsi perheen oma kirja, 100 kysymystä lastenlääkärille. Bra och mångsidig information om barns hälsa, sjukdomar, uppfostran m.m. På finska.

http://www.ktl.fi/portal/suomi/terveyden_ammattilaisille/rokottaminen/neuvolan_rokotusopas/
Rådgivningens vaccinationsguide, PDF-format. På finska.