Hälsovårdarna har telefontid vardagar kl. 11-12 (ringbud kan lämnas)

 

Karisområdet, Köpmansgatan 25, Karis 10300

Mathilda Johansson Bäljars, Kila och svenska centrum
Tfn 019-289 3415
Maria Idman Prästgården Tallmo och finska centrum
Tfn 019-289 3418
Maria Puranen  Landsbro, Lövkulla
Tfn 019-289 3421

Svartå
Monica Silfver

Tfn 019- 289 3420

 

Ekenäsområdet

Ystadsgården, Larssonsvägen 2, 10600 Ekenäs

 

Marina Tuomolin (vik. för Mikaela Fagerholm)  Ekenäs centrum

Tfn 019-289 3242

Diana Fagerström  Gammelboda, Langansböle, Snappertuna
Tfn 019-289 3190

 

Österby, Lärarvägen 2, 10620 Högbacka

Ann-Charlotte Mannström
Tfn 019-289 3248  

 

Tenala, Germundbyvägen 3 C, 10520 Tenala

Linda Nyberg  Tfn 019 - 289 3252

 

Bromarf, Bromarfvägen 1844 B, 10640 Bromarf

Maj-Britt Malmén

Tfn 019-289 3250 

 

Pojo, Orkdalsvägen 4, 10420 Skuru

Gunilla Heerman
Tfn 019-289 3041

 

Barnrådgivningen

Barnrådgivningen fungerar som en del av det förebyggande hälsoarbetet för barn och unga .
Barnrådgivningen följer med barnets utveckling från att det är nyfött, tills dess att det börjar skolan. Hälsoundersökningens innehåll bestäms utgående från den undersöktas ålder och individuella behov . Vid en hälsoundersökning som utförs av hälsovårdare eller en läkare utreds barnets tillväxt , utveckling och välbefinnande med hjälp av en intervju, kliniska undersökningar av barnet och vid behov med andra metoder. Kontakterna mellan hälsovårdaren och familjen täcker största delen av de återkommande kontrollerna ca 14-16 gånger medan rådgivningens läkare tar emot barnet ca 6 gånger före skolåldern. Förebyggande tandskötarbesök hör också till barnrådgivningens verksamhet.

 

Barnrådgivningens hälsovårdare strävar i sitt arbete efter att stöda föräldrarna och familjen i deras vardag enligt de behov och utmaningar som familjen har. Till detta kan höra att svara på frågor om barnuppfostran, hälsa, sjukdom m.m. Rådgivningens uppgift är att göra det möjligt för föräldrarna att få tidsenlig och forskningsbaserad information om faktorer som har att göra med barnet, familjen och främjande av deras hälsa. Att identifiera och ingripa i förhållanden som är ofördelaktiga för barnet och familjens hälsa och välbefinnande hör också till rådgivningens uppgifter.

 

Rådgivningen ansvarar också för att vaccinera barn, vilket oftast sker i samband med de periodiska uppföljningarna. Det allmänna vaccineringsprogrammets vaccin är frivilliga och gratis för alla.

 

(Källa: Social- och hälsovårdsministeriet 2005: Barnrådgivningen som stöd för barnfamiljen:21,128,130)

 

Länkar: www.terveyskirjasto.fi .
Särskilt delarna Lapsi perheen oma kirja, 100 kysymystä lastenlääkärille. Bra och mångsidig information om barns hälsa, sjukdomar, uppfostran m.m. På finska.

 

http://www.ktl.fi/portal/suomi/terveyden_ammattilaisille/rokottaminen/neuvolan_rokotusopas/
Rådgivningens vaccinationsguide, PDF-format. På finska.

 

 

Like it? Share it!