Hälsovårdarna har telefontid vardagar kl. 11 - 12 (telefonbud kan lämnas)

 

Karisområdet, Köpmansgatan 25, 10300 Karis

 

Maria Idman      Prästgården,Tallmo och finska centrum

Tfn 019 289 3418 

Matilda Johansson Bäljars,Kila och svenska centrum 

Tfn 019 289 3415

Maria Puranen   Landsbro och Lövkulla

Tfn 019 289 3421

 

Monica Silfver   Svartå

Tfn 019 289 3420

 

Ekenäsområdet

 

Ystadsgården, Larssonsvägen 2, 10600 Ekenäs
Gunilla Lindholm
Tfn 019-289 3243 
 

Österby, Lärarvägen 2, 10620 Högbacka
Ann-Charlotte Mannström
Tfn 019-289 3248 

 

Tenala, Germundbyvägen 2, 10520 Tenala
Linda Nyberg 
Tfn 019-289 3252 

 

Pojo, Orkdalsvägen 4, 10420 Skuru
Christin Gustafsson
Tfn 019-289 3040

 

Mödra- och preventivrådgivning

På mödrarådgivningen är vår målsättning att trygga den gravida kvinnans och hennes familjs hälsa och välbefinnande.
Vi stöder föräldraskapet och parförhållandet och strävar efter att i tid känna igen fysiska, psykiska, mentala och sociala problem.
Vi förbereder föräldrarna för den kommande förlossningen, barnsängstiden och nyföddhetsperioden och sporrar föräldrarna till en trygg, interaktiv kontakt till sitt barn.
Vi vill ge föräldrarna stöd för hälsofrämjande val samt hjälp till att hitta referensstöd och sociala nätverk.

När du och din partner planerar en graviditet, eller när ni redan väntar ert barn, kan ni kontakta mödrarådgivningen när graviditetstestet är positivt eller före graviditetsvecka 8.
Mödrarådgivning finns i Ekenäs, Karis, Svartå, Pojo,Tenala och Bromarv.

På rådgivningen görs 10-12 regelbundna besök, varav 2 hos rådgivningsläkare. Familjen ges möjlighet till 2 ultraljudsundersökningar under graviditeten. Vid speciella problem remitteras den gravida i vilket skede som helst till mödrapolikliniken för bedömning och uppföljning.

Den blivande pappan och övriga familjemedlemmar är alltid välkomna med till rådgivningen.

Under graviditeten och efter förlossningen anordnas föräldrakurser. Kurserna hålls på Ystadsgården i Ekenäs och på Karis hälsostation.

Efter förlossningen erbjuds hembesök till familjen, och den lagstadgade eftergranskningen för mamman görs 5–12 veckor efter förlossningen. Preventionen diskuteras alltid vid lägligt tillfälle och lämpligt preventivmedel rekommenderas.

Barnet/familjen överförs till barnrådgivningen då barnet är ca 2 veckor.
Mödrarådgivningen arbetar i nära samarbete med familjehandledaren och familjecentret.

I Pojo sköter mödrarådgivningen preventionen för unga flickor efter det första besöket hos skolhälsovårdaren. Preventivrådgivning för unga erbjuds i Ekenäs och Karis.

Bästa väntande mamma
Förlossningsverksamheten i Ekenäs, på Västra Nylands sjukhus upphörde 1.6.2010.
Du kan inom Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt välja att föda på sex sjukhus: Hyvinge, Jorv och Lojo sjukhus samt Kvinnokliniken. En föderska som bor inom HNS-området kan välja förlossningssjukhus inom sjukvårdsdistriktets område, men rekommendationen för föderskor från Raseborg är Lojo sjukhus.

Om ni i slutet av graviditeten behöver uppföljning på en mödrapoliklinik eller ett sjukhus, sker vården på det sjukhus där ni tänker föda. Rådgivningen hänvisar er vid behov till rätt vårdställe.

Vi har öppnat en webbplats på adressen www.hus.fi/forlossningar

• På sidorna har vi samlat länkarna till HNS alla förlossningssjukhus.
• Där informerar vi också om aktuella frågor om förlossningar.

 

Maija Haukkamaa Anna-Paula Sariola
överläkare avdelningsöverläkare
Obstetrik och gynekologi Obstetrik och gynekologi
HUCS, Jorvs sjukhus, Lojo sjukvårdsområde
Barnmorskeinstitutets sjukhus och Kvinnokliniken

Like it? Share it!