Hälsovårdarna har ingen egentlig telefontid. Lämna gärna telefonbud om du ej får svar.

Diana Fagerström  Tfn 019 289 3190
Axxell (Fågelsången)

Åsa Söderling        Tfn 019 289 3260
Axxell, Novia

Carola Rosenqvist Tfn 019 289 3262
Ekenäs högstadieskola, Ekenäs gymnasium

Marina Tuomolin   Tfn 040 711 4849
Axxell (Karis), VNF, Lärkkulla

Jessica Bergman (vik.) Tfn 019 289 3052

Karis-Billnäs Gymnasium                              

Skolhälsovård

 

Studerandehälsovård
Alla studerande i skolor och läroanstalter som ger annan än grundläggande undervisning oberoende av studerandenas boningsort har rätt till studerandehälsovård.
Studerandehälsovårdens syfte är att säkerställa välbefinnandet i hela studiesamfundet.

 

Studerandehälsovårdens uppgift är att främja en trygg och sund studiemiljö samt de studerandes hälsa och studieförmåga.

 

Like it? Share it!