Enligt huvudregeln ska alla anskaffningar av varor och tjänster konkurrensutsättas.

Lagen om offentlig upphandling (2007/348) trädde i kraft 1.6.2007. Enligt lagen ska följande principer följas i offentlig upphandling:

- utnyttja befintliga konkurrensförhållanden

- behandla deltagarna likvärdigt och icke-diskriminerande

- förfara öppet med beaktande av proportionalitetskraven och miljöaspekter

Raseborgs stad genomför separata upphandlingar, stadens gemensamma upphandlingar samt regionala gemensamma upphandlingar. Tjänsteinnehavare och organ beslutar från fall till fall om separata upphandlingar och upphandlingsdirektionen om stadens gemensamma och regionala upphandlingar. Upphandlingsdirektionen verkar som Raseborg stads och Hangö stads gemensamma upphandlingsenhet.


Tilläggsuppgifter:

Allmänna avtalsöverenskommelser för offentliga upphandlingar av varor:

pdf JYSE 2014 VAROR

Allmänna avtalsöverenskommelser för offentliga upphandlingar av tjänster:

pdf JYSE 2014 TJÄNSTER

Kontaktuppgifter:
upphandlingschef Satu Wigren
tfn 019-289 2072
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Like it? Share it!