Upphandlande enheter, såsom Raseborgs stad, annonserar om upphandlingar som överstiger de nationella tröskelvärdena och EU-tröskelvärdena i HILMATjänsten är gratis och upprätthålls av arbets- och näringsministeriet. Nedan en tabell över stadens upphandlingar i HILMA.

Upphandling Publicerad Sista anbudsdag Typ av upphandlingsannons
Raaseporin kaupungintalon saneeraus -putkiurakka 26.4.2017 MOD_HILMA_JAELKI_ILMOIT EU-annons
Raaseporin kaupungintalon saneeraus - ilmanvaihtourakka 26.4.2017 MOD_HILMA_JAELKI_ILMOIT EU-annons
Raaseporin kaupungintalon saneeraus - rakennusautomaatiourakka 26.4.2017 MOD_HILMA_JAELKI_ILMOIT EU-annons
Raaseporin kaupungintalon saneeraus - sähköurakka 26.4.2017 MOD_HILMA_JAELKI_ILMOIT EU-annons
Raaseporin uusi kaupungintalo 26.4.2017 MOD_HILMA_JAELKI_ILMOIT EU-annons
Arkkitehtisuunnitelu - Karjaan uusi päiväkoti 13.4.2017 11.5.2017 13:00 Nationellt meddelande om upphandling
Tenholan palvelutalon vesikaton uusiminen 4.4.2017 4.5.2017 12:00 Nationellt meddelande om upphandling

Like it? Share it!