Upphandlande enheter, såsom Raseborgs stad, annonserar om upphandlingar som överstiger de nationella tröskelvärdena och EU-tröskelvärdena i HILMATjänsten är gratis och upprätthålls av arbets- och näringsministeriet. Nedan en tabell över stadens upphandlingar i HILMA.

Upphandling Publicerad Sista anbudsdag Typ av upphandlingsannons
Raaseporin kaupngintalon saneeraus - sähköurakka 19.1.2017 17.2.2017 14:00 MOD_HILMA_HANKINTAILMOIT EU-annons
Raaseporin kaupungintalon saneeraus - rakennusautomaatiourakka (Raaseporin kaupunki/ Tekninen keskus) 19.1.2017 17.2.2017 14:00 MOD_HILMA_HANKINTAILMOIT EU-annons
Raaseporin kaupungin talon saneeraus - ilmanvaihtourakka (Raaseporin kaupunki/ Tekninen keskus) 19.1.2017 17.2.2017 14:00 MOD_HILMA_HANKINTAILMOIT EU-annons
Raaseporin kaupungintalon saneeraus - putkiurakka (Raaseporin kaupunki/ Tekninen keskus) 19.1.2017 17.2.2017 14:00 MOD_HILMA_HANKINTAILMOIT EU-annons
Raaseporin kaungintalon saneeraus, Tammiharjun F-talo (Raaseporin kaupunki/Tekninen keskus) 19.1.2017 17.2.2017 14:00 MOD_HILMA_HANKINTAILMOIT EU-annons

Anbudsbegäran för sommarbusstjänsten

Raseborgs stad ordnar en sommarbusstjänst under tidsperioden 27.6–12.8.2017 för turister och ortsbor som vill besöka lokala sevärdheter och göra dagsturer i Raseborg.

Vi ber offert för ordnandet av ifrågavarandet trafikering enligt bilaga.

pdf Sommarbussens linjer 2017 

Trafikeringen ska ske med en buss med minst 30 platser. Bussen ska ha luftkonditionering och ska uppfylla minst EURO IV-normen.

Av chauffören förutses snygg klädsel, saklig och vänlig beteende samt nöjaktiga kunskaper i finska och svenska, kunskaper i engelska önskevärt.

Chauffören tar betalt av passagerare den biljettprisen som staden fastställt. Biljetten ska kunna betalas med bankkort. Till passagerare ska ges kvitto. Barn under 12 år kan resa gratis. Inkomna biljettintäkter redovisas staden varje vecka och vid redovisning levereras också statistik om antalet passagerare. Ur statistiken ska framgå också barnen som reser med 0-biljett.

Anbudet ges med bifogad anbudsblankett EUR/ruttalternativ/vecka moms 0 % på alla tre ruttalternativ.

pdf Ruttbeskrivningar

Staden väljer på basen av inkomna anbud den ruttalternativen som ska köras. 

Den till trafikering planerade fordons registerutdrag ska presenteras senast då kontraktet undertecknas.

Tilläggsuppgifter ges av ledande turistsekreterare Viveca Blomberg, tfn 019 289 2012.

Anbudet märkta med ”Sommarbuss” ska inlämnas senast 8.2.2017 kl. 13.00 till Raseborgs stad/ Upphandlingar, PB 58 (Gustav Wasas gata 10), 10611 Raseborg.


Uthyrning av glasskioskplatser

Raseborgs stad hyr ut glasskioskplatser för en tidsperiod om 3 år på följande områden:

Ekenäs
• Stationsvägen
• Spruthusskvären
• Skvären i hörnet av Gustav Wasas gata och Drottninggatan
• Norra hamnen

Karis
• Köpmansgatan, gågatuavsnittet mellan Elin Kurcksgatan och Centralgatan

Skriftliga anbud innehållande årlig hyra skall inlämnas till Tekniska centralen, Elin Kurcksgatan 11 B, 10300 Karis senast den 13 februari 2017 kl. 15.00. Anbuden skall vara slutna och märkta ”Glasskioskplatser”.

Närmare information ges av chefen för administrativa tjänster Åke Frondén, tfn 019 289 2530.

Regler för uthyrningen samt karta över glasskioskernas placering kan beställas från tekniska centralen tfn 019 289 2530 eller per epost ake.fronden(at)raseborg.fi.


Tekniska centralen

Like it? Share it!