Upphandlande enheter, såsom Raseborgs stad, annonserar om upphandlingar som överstiger de nationella tröskelvärdena och EU-tröskelvärdena i HILMATjänsten är gratis och upprätthålls av arbets- och näringsministeriet. Nedan en tabell över stadens upphandlingar i HILMA.

Upphandling Publicerad Sista anbudsdag Typ av upphandlingsannons
Katujen kestomerkinnät 23.3.2017 10.4.2017 12:00 Nationellt meddelande om upphandling
Kalsiumkloridi 23.3.2017 4.4.2017 12:00 Nationellt meddelande om upphandling
Hagakodin sprinkleriurakka 16.3.2017 7.4.2017 12:00 Nationellt meddelande om upphandling

Like it? Share it!