Upphandlande enheter, såsom Raseborgs stad, annonserar om upphandlingar som överstiger de nationella tröskelvärdena och EU-tröskelvärdena i HILMATjänsten är gratis och upprätthålls av arbets- och näringsministeriet. Nedan en tabell över stadens upphandlingar i HILMA.

Upphandling Publicerad Sista anbudsdag Typ av upphandlingsannons
Koulupihojen pelikentät ja liikunnallinen piazza 20.4.2018 4.5.2018 12:00 Nationellt meddelande om upphandling
Vinterunderhåll av trafikleder 2018-2022, Raseborgs stad (Raseborgs stad) 18.4.2018 18.5.2018 08:00 Upphandlingsannons EU-annons
Henkilökuljetukset 31.1.2018 Förhandsannons (Förkorta tidsfristen för mottagandet av anbud) EU-annons
Oppikirjat ja oheismateriaali 30.1.2018 MOD_HILMA_JAELKI_ILMOIT EU-annons
Tekstiilihuoltopalvelut 27.11.2017 Förhandsannons (Förkorta tidsfristen för mottagandet av anbud) EU-annons
Sähköenergian hankinta 12.6.2017 Förhandsannons (Förkorta tidsfristen för mottagandet av anbud) EU-annons