Upphandlande enheter, såsom Raseborgs stad, annonserar om upphandlingar som överstiger de nationella tröskelvärdena och EU-tröskelvärdena i HILMATjänsten är gratis och upprätthålls av arbets- och näringsministeriet. Nedan en tabell över stadens upphandlingar i HILMA.

Upphandling Publicerad Sista anbudsdag Typ av upphandlingsannons
Julkisivukorjaus (Raaqseporin kaupunk) 7.2.2018 7.3.2018 12:00 Nationellt meddelande om upphandling
Työvaatteiden vuokraus- ja pesulapalvelut 4.2.2018 19.2.2018 13:00 Upphandlingsannons EU-annons
Potilas-ja liinavaatteet 2.2.2018 19.2.2018 13:00 Upphandlingsannons EU-annons
Turvapuhelinpalveut 2.2.2018 19.2.2018 13:00 MOD_HILMA_SOSIAALIPALVELUT_JA_MUUT_ERITYISPALVELUT_HANKINTASOPIMUKSET_HANKINTAILMOITU EU-annons
Kirjaston kirjat 2.2.2018 5.3.2018 12:00 Upphandlingsannons EU-annons
Henkilökuljetukset 31.1.2018 Förhandsannons (Förkorta tidsfristen för mottagandet av anbud) EU-annons
Oppikirjat ja oheismateriaali 30.1.2018 MOD_HILMA_JAELKI_ILMOIT EU-annons
Tekstiilihuoltopalvelut 27.11.2017 Förhandsannons (Förkorta tidsfristen för mottagandet av anbud) EU-annons
Sähköenergian hankinta 26.11.2017 MOD_HILMA_JAELKI_ILMOIT EU-annons
Liha ja lihajalosteet 26.11.2017 MOD_HILMA_JAELKI_ILMOIT EU-annons
Sähköenergian hankinta 12.6.2017 Förhandsannons (Förkorta tidsfristen för mottagandet av anbud) EU-annons

Like it? Share it!