Upphandlande enheter, såsom Raseborgs stad, annonserar om upphandlingar som överstiger de nationella tröskelvärdena och EU-tröskelvärdena i HILMATjänsten är gratis och upprätthålls av arbets- och näringsministeriet. Nedan en tabell över stadens upphandlingar i HILMA.

Upphandling Publicerad Sista anbudsdag Typ av upphandlingsannons

Vinterunderhåll, gång- och cykelvägar i Karis centrum, tot. 6,675 km.
Sista inlämningstid för anbud är 1.9. 2017 kl 12.00.
Mera information samt anbudsförfrågan fås av piia.nordstrom (@) raseborg.fi.

 

Like it? Share it!