Tågtrafiken mellan Helsingfors och Raseborg underlättas fr.o.m. måndag 14.8.2017. Då inrättas två nya tågturer.  
L-tåget från Helsingfors avgår kl. 23:03 och anländer till Karis kl. 00:17. Denna tågtur trafikerar under samtliga veckodagar.
Y-tåget trafikerar vardagar från Karis kl. 05:33 och anländer till Helsingfors kl. 06:46.

Tågtidtabellerna finns på VR:s hemsida. Nedan tidtabells- och hållplatsinfo för de nya turerna.
På resor mellan Karis, Sjundeå och HRT-området tillämpas VR:s tariff för närtrafik och VR:s biljettprodukter används.

Närmare information om kollektivtrafiken och biljettförmåner i Raseborg finns här. Delta även i vår tävling senat 1.9.2017 här.

De nya tågturerna hänför sig till ett avtal som Raseborgs stad har slutit med samkommunen Helsingforsregionens trafik och Sjundeå kommun. Syftet med avtalet är att förbättra förbindelserna till Helsingforsregionen för invånarna i Raseborg och Sjundeå. Avtalet är i kraft fram till 9.12.2018.