Medborgarinstitutet och musikinstitutet sammanslogs i början av augusti. Efter en namntävling heter det nya institutet Raseborgs Kulturinstitut – Raaseporin Kulttuuriopisto. Maarit Hujanen valdes till rektor och Tuula Kalmi till biträdande rektor.

Omfattande verksamhet i ny tappning

Enligt Hujanen pågår en förnyelseprocenss. Medborgarinstitutet och musikinstitutet opererar tillsvidare som egna avdelningar inom Raseborgs Kulturinstitut. 

Det innebär att musikinstitutet ordnar undervisningstimmar för den fördjupade kursen i musik och medborgarinstitutet har hand om musik och övriga ämnen inom det fria bildningsarbetet.
Båda har en egen budget och förfogar över delvis samma utrymmen och vissa gemensamma lärare.
Studiehandboken för läsåret 2018-2019 innehåller redan de båda avdelningarnas studiehelheter och det nya namnet.

- Vi avancerar med korta steg och i fortsättningen sammanslår vi bl.a. reklam och marknadsföring, vilket ökar synligheten och kännedomen på lång sikt.
För tillfället uppdaterar vi verksamhetspunkternas skyltar med det nya namnet, framhåller hon.

Vad ville man uppnå med sammanslagningen?
- Flera olika fördelar. Det nya institutet blir en stark och stor aktör i Västra Nyland, antalet undervisningstimmar är sammanlagt 36 385.
Det nya institutet betjänar kommuninvånare i olika åldrar och når ca 5 000 enskilda studerande.
En förenhetligad förvaltning ger inbesparingar, man sparar på personalkostnader och ökar smidigheten för kanslitjänsterna.
Ingå och Hangö köper enligt avtal (sedan år 1993) undervisningstimmar för den fördjupade kursen i musik i grunderna för den grundläggande konstundervisningen av värdkommunen Raseborg.
- Det är en förbättring att elevurvalet inom musikens ämnesområde görs i samarbete och eleven styrs till den för hen lämpligaste undervisningen, konstaterar Hujanen.

I fortsättningen används den gemensamma undervisningspersonalen i ökad grad med beaktande av olika lagar.
- Under samma tak förekommer aktiviter av flera olika slag, något för envar. Välkommen med.

Den officiella adressen för Raseborgs Kulturinstitut – Raaseporin Kulttuuriopisto är Torggatan 8, 10300 Raseborg. På webben närmare upplysningar på adresserna http://www.raseborg.fi/medborgarinstitutet och http://www.muras.fi/index.php