Sista chansen att svara på webbenkäten om Raseborgs stads kommande strategi 2018-2021! Svarstiden pågår till 15.12.2017.

Staden hoppas att så många som möjligt deltar i arbetet med den nya strategin genom att svara på enkäten. Enkäten består av 20 frågor och utförs i samarbete med företaget Kissconsulting.

Om du inte har tillgång till dator finns det kunddator tillgänglig på stadens bibliotek, och där finns även enkäten i pappersformat om det inte är möjligt att svara elektroniskt.

Den elektroniska enkäten hittar du på stadens hemsida (första sidan)

www.raseborg.fi

Stadens strategiworkshop kommer till din by – kom med!

Delta och påverka Raseborgs stads strategi 2018-2021.
Öppna workshops ordnas i november och december:

14.12 Svartå kl. 18-20, FBK-huset  (Björkkullavägen 1)

18.12 Snappertuna kl. 18-20, Tunaborg (Snappertuna Kyrkväg 129)

19.12 Karis kl. 18-20, Fokus-utställningssal (Centralgatan 90-92)

Tilläggsuppgifter:
Fredrika Åkerö, Raseborgs stad utvecklingschef och sekreterare för strategiarbetets styrgrupp, tfn 019-289 2738

Tidigare workshops:

13.12 Fiskars kl. 18-20, Lokalen (Fiskarsvägen 12)

7.12 Bromarv kl. 18-20, Villa Vera (Bromarvvägen 1815)

22.11 Pojo kl. 18-20, Stämbacken (Hanna Gardbergsvägen 1)

23.11 Tenala kl. 18-20, Villa Christine (Germundbyvägen 12)

28.11 Ekenäs kl. 18-20, Hotel Sea Front (Vitsippsgatan 2)

 

Like it? Share it!