Föreningar kan söka understöd för sin verksamhet under år 2018 av bildningsnämnden, fritidsnämnden, stadsutvecklingssektionen, social- och hälsovårdsnämnden och stadsstyrelsen.

Ansökningarna görs elektroniskt på etjanster.raseborg.fi och lämnas in senast 29 mars 2018 kl. 16.00

Mer instruktioner och ansökningsblanketten hittar du genom att klicka här.

Like it? Share it!