Blanketten skrivs ut och skickas per post eller som bilaga med e-post.

 

Skolgång:

icon Ansökan_om_rätt_till_skolgång_i_främmande elevantagningsområde (103.12 kB)

icon Elevanmälan (95 kB)

icon Elevanmälan_för_blivande_åk_1 (106 kB)

icon Anhållan_om_att_inleda_skolgången_ett_år_tidigare_än_vad_som_bestäms (59.77 kB)

icon Anhållan_om_att_inleda_skolgången_ett_år_senare_än_vad_som_bestäms (43.18 kB)

icon Anhållan_om_förlängd_läroplikt (37.33 kB)

 

Skolskjuts:

Dessa två blanketten skrivs ut och skicas per post:

icon Ansökan_om_avgiftsfri_skoltransport (121.33 kB)

icon Ansökan_om_avgiftsbelagd_skoltransport (106.5 kB)

Kolla också här för principer som gäller avgiftsbelagda skoltransporter fr.o.m. 1.8.2014.

 

Morgon- och eftermiddagsverksamhet:

pdf Ansökan_om_morgon-och_eftermiddagsverksamhet

Skolpersonal:

icon Lärarens_frånvaro_blankett (528 kB)

 

Övrig personal:

icon Frånvaroblankett_övrig_personal (511 kB)

Like it? Share it!