Är ni intresserade av att fungera som stödfamilj? Kom med på vår utbildning som börjar den 21.3.2018.

Som stödfamilj tar ni emot barn i ert hem ett eller två veckoslut per månad. På det här sättet kan ni fungera som trygga vuxna i barnens liv.

 

Information:

Johanna Österlund                                                                              Elisabeth Grönroos

Familjearbetare                                                                                    Socialarbetare

tfn 019 289 2229                                                                                   tfn 019 289 2269

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.                                                     Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Anmäl er per e-post senast 14.3.2018.

Raseborgs stad ordnar PRIDE-utbildningar enligt behov. Med utbildningen i baggaget kan familjerna bli fosterfamiljer i framtiden.

Enligt Theresa Vihlman, enhetschef för barn och familjevård i Raseborg, består utbildningen av nio gruppträffar, hemuppgifter samt familjespecifika träffar.

- Kursdeltagarna får under kursen färdigheter för att bemöta ett placerat barn med dess individuella behov och erfarenheter och därför består utbildarteamet av såväl socialarbetare som en fosterförälder, berättar Vihlman.

Utbildarna på PRIDE-utbildningen är alltid en socialarbetare från barnskyddet och en fosterförälder tillsammans. På detta sätt kombineras yrkeskunskap med praktiska erfarenheter.

Pesäpuu ry, som är ett kompetenscentrum för specialkunnande inom barnskyddet, har parallellt utbildat två socialarbetare inom staden och ett fosterföräldrapar att fungera som handledare för PRIDE-utbildningen. Theresa Vihlman är den ena socialarbetarer och Elisabeth Grönroos den andra.

Sömnlöshet är ett vanligt problem och kan bl.a. leda till beroende av sömnmediciner och till nedsatt arbetsförmåga.

Raseborgs hälsovårdscentral inleder de första sömngrupperna i medlet av november 2017. Syftet med den här vårdmodellen är att erbjuda ett medicinfritt alternativ och ett redskap för att bota sömnlöshet samt att förebygga sådana skadeverkningar som sömnlöshet kan ge upphov till.

Sömngruppen inkluderar fem gruppmöten och här ingår även olika övningar på egenhand mellan gruppträffarna. En sömnskötare från HNS kommer att utbilda några av hälsovårdscentralens egna sjukskötare att framöver hålla sömngrupper.
Vårdmodellen baserar sig på kognitiv beteendeterapi, KBT. I grupperna utreder man tillsammans orsakerna till sömnlöshet, strävar till att förändra det egna tankesättet och beteenden som bidrar till sömnlösheten.

De första grupperna, som börjar i november är fulla, men nya grupper kommer att starta i ett senare skede. De första grupperna träffas på Ekenäs hälsostation, men grupper i Karis kommer att ordnas i förlängningen. Nu startar man med en svenskspråkig och en finskspråkig grupp.

Verksamheten vid Österby barn- och mödrarådgivning samt den öppna mottagningen upphör i Österby skolas utrymmen 24.11.2017.

Barn- och mödrarådgivningen öppnar i nya utrymmen på Ystadsgården, adr. Larssonsvägen 2, 10600 Ekenäs 4.12.2017.

Kontaktuppgifterna är de samma som tidigare, dvs. telefontid under vardagar kl. 11-12 tfn 019 289 3248.

Den vanliga säsonginfluensavaccineringen börjar. Vaccinet ger även skydd för H1N1 (s.k. svininfluensa). Målgruppen är gravida, barn (6-35 mån.), personer som är över 65 år, beväringar samt kvinnor i frivillig beväringstjänst, social- och hälsovårdspersonal, personal inom läkemedelsförsörjningen och de som hör till riskgrupperna.

Tenala servicehem byter namn till Tenala-Bromarf servicehem. Det finns inom hemvården ett gemensamt område för Tenala och Bromarv och Tenala-Bromarv dagverksamhet. Sålunda är ett namnbyte naturligt.
Social- och hälsovårdsnämnden har beslutit att namnbytet sker från och med den 1 oktober 2017.

Mer om servicehemmet här.

Hälsovårdscentralen
Ekenäs hälsostation     tfn 019-289 3000
Normal verksamhet vardagar kl. 8.00–16.00 under sommaren.

Pojo hälsostation         tfn 019-289 3000
Sjukskötarmottagningen på Pojo hälsostation fungerar med normal verksamhet tisdag, onsdag och torsdag under veckorna 22-25 i juni samt hela augusti månad, under tiden 26.6-31.7.2017 är sjukskötarmottagningen stängd.

Karis hälsostation        tfn 019-289 3000
Normal verksamhet vardagar kl. 8.00–16.00 under sommaren.

Jourverksamhet
Jourverksamhet enbart på samjouren i HNS Raseborgs sjukhus, Östra Strandgatan 9, 10600 Ekenäs, tfn 019-289 3300.

Den öppna hälso- och sjukvårdsmottagningens läkartjänster på Pojo hälsostation upphör 31.1.2017.

I brådskande ärenden ombeds kunder boka tid till läkar- och sjukskötarmottagningen från kl. 8.00 på numret 019-289 3000. Vid icke brådskande ärenden ombeds kunderna boka tid helst efter kl. 9.00 per telefon.

Mehiläinen övertar stadens all företagshälsovård från 1.4.2016.
Kunder som tidigare har använt Raseborgs stads företagshälsovård kan vid behov kontakta Mehiläinen.

Mentalvårdsenhetens vuxenmottagning i Ekenäs har flyttat till X-huset Carpelansvägen 19 B från och med 1.4.2016.

Like it? Share it!