Den vanliga säsonginfluensavaccineringen börjar. Vaccinet ger även skydd för H1N1 (s.k. svininfluensa). Målgruppen är gravida, barn (6-35 mån.), personer som är över 65 år, beväringar samt kvinnor i frivillig beväringstjänst, social- och hälsovårdspersonal, personal inom läkemedelsförsörjningen och de som hör till riskgrupperna.

Tenala servicehem byter namn till Tenala-Bromarf servicehem. Det finns inom hemvården ett gemensamt område för Tenala och Bromarv och Tenala-Bromarv dagverksamhet. Sålunda är ett namnbyte naturligt.
Social- och hälsovårdsnämnden har beslutit att namnbytet sker från och med den 1 oktober 2017.

Mer om servicehemmet här.

Hälsovårdscentralen
Ekenäs hälsostation     tfn 019-289 3000
Normal verksamhet vardagar kl. 8.00–16.00 under sommaren.

Pojo hälsostation         tfn 019-289 3000
Sjukskötarmottagningen på Pojo hälsostation fungerar med normal verksamhet tisdag, onsdag och torsdag under veckorna 22-25 i juni samt hela augusti månad, under tiden 26.6-31.7.2017 är sjukskötarmottagningen stängd.

Karis hälsostation        tfn 019-289 3000
Normal verksamhet vardagar kl. 8.00–16.00 under sommaren.

Jourverksamhet
Jourverksamhet enbart på samjouren i HNS Raseborgs sjukhus, Östra Strandgatan 9, 10600 Ekenäs, tfn 019-289 3300.

Den öppna hälso- och sjukvårdsmottagningens läkartjänster på Pojo hälsostation upphör 31.1.2017.

I brådskande ärenden ombeds kunder boka tid till läkar- och sjukskötarmottagningen från kl. 8.00 på numret 019-289 3000. Vid icke brådskande ärenden ombeds kunderna boka tid helst efter kl. 9.00 per telefon.

Mehiläinen övertar stadens all företagshälsovård från 1.4.2016.
Kunder som tidigare har använt Raseborgs stads företagshälsovård kan vid behov kontakta Mehiläinen.

Mentalvårdsenhetens vuxenmottagning i Ekenäs har flyttat till X-huset Carpelansvägen 19 B från och med 1.4.2016.

HVC bäddavdelningen flyttar onsdag 13.1.2016 till nya utrymmen på området för Raseborgs sjukhus. Enligt Raseborgs stads äldreservicechef Kirsi Ala-Jaakkola har utrymmen genomgått en renovering under hösten och utrymmena är nu lämpliga för bäddavdelningens verksamhet. Ett sprinklersystem har bland annat installerats. Platsantalet på avdelningen förblir det samma, det vill säga 40 bäddplatser.

Styrelsen för Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt har beslutat att från och med 1.1.2016 ändras namnet Västra Nylands sjukhus till HNS Raseborgs sjukhus. Det nya namnet skulle vara mera enhetligt med de övriga regionala sjukhusnamnen som t.ex. Borgå sjukhus och Lojo sjukhus etc.

Läs mer på HNS webbplats.

Ekenäs hälsostation har flyttat från Carpelansvägen 17 A till nya utrymmen på Västra Nylands sjukhus, Östra Strandgatan 9, 10600 Ekenäs.

Måndagen 14.12.2015 öppnar Ekenäs hälsostation i sitt nya utrymme. Verksamheten på samtliga hälsostationer i Raseborg återgår till normal verksamhet. För tidsbokning till läkarmottagning och skötarmottagning på hälsostationerna ring 019-289 3000, vardagar kl. 8.00-16.00.

Läs mer här.

Socialservicens servicepunkt (barn- och familjetjänster, vuxensocialarbete, handikappservice) i Karis flyttar till Grabbegården, II vån, adress Nils Grabbegatan 5, 10300 Karis.

Verksamheten inleds på den nya adressen från 28.9.2015.

Like it? Share it!