HVC bäddavdelningen flyttar onsdag 13.1.2016 till nya utrymmen på området för Raseborgs sjukhus. Enligt Raseborgs stads äldreservicechef Kirsi Ala-Jaakkola har utrymmen genomgått en renovering under hösten och utrymmena är nu lämpliga för bäddavdelningens verksamhet. Ett sprinklersystem har bland annat installerats. Platsantalet på avdelningen förblir det samma, det vill säga 40 bäddplatser.

- Flytten är i led med övrigt samarbete staden har med Raseborgs sjukhus och målsättningen är att skapa synergier. Verksamheten i nya utrymmen minskar märkbart på transportkostnader då bland annat röntgen och specialsjukvård finns i närheten.
De nya utrymmena är mera ändamålsenliga och möjliggör att avdelningen nu kan fungera som en enhetlig avdelning från att ha varit två på Mjölbolsta. Detta stärker samhörigheten inom arbetsgemenskapen, menar äldreservicechefen.
- Vi är nöjda med de nya utrymmena och ser fram emot att utveckla verksamheten och samarbetet med Raseborgs sjukhus, tillägger Ala-Jaakkola.