Stadsstyrelsen har sedan 2.5.2013 använt sig av ett papperslöst mötesförfarande. På basen av sina erfarenheter har stadsstyrelsen uppmanat grundtrygghetsnämnden att övergå till papperslöst mötesförfarande. Grundtrygghetsnämnden kommer att få läsplattor för mötet 26.2.2015.

Grundtrygghetsnämnden beslöt 22.1.2015 att föredragningslistan till grundtrygghetsnämndens sammanträden jämte bilagor och bakgrundsmaterial sänds elektroniskt till ordinarie medlemmar och ersättare fr.o.m. mötet 26.2.2015. Ersättare som inkallas att närvara vid sammanträdet får handlingarna även i pappersform, dock så att handlingarna ges först vid sammanträdet. Sekretessbelagda ärenden sänds endast till ordinarie ledamöter och till ersättare som deltar i sammanträdet.