Socialombudsmannen ger råd och hjälp i frågor som gäller klienternas rättigheter inom socialvården.
De västnyländska kommunerna har en gemensam socialombudsman som har sitt kontor i Ekenäs i anslutning till stadskansliet.

 

Besök måste alltid avtalas på förhand. 


Kontaktuppgifter:
 
Socialombudsman Birgitta Gran, tfn 019-289 2022 
Postadress: PB 75, 10611 Raseborg

 

 

 

Like it? Share it!