SIMSKOLOR - NIVÅFÖRKLARING


OBS! Simskolorna är avsedda för barn som är minst 5 år!

Nivå 1 / Nybörjare

För nybörjare, icke simkunniga, svaga simmare.
Målsättning = simma 10m (vattenvanemärke, nybörjarmärke)

Nivå 1 /
10m grupp

Kan simma 10m.
Målsättning = lära sig simma 50m i stora bassängen. (intressemärke)

Nivå 2

Kan simma 100m.
Målsättning = 2 simsätt (talangmärke)

Nivå 3

För simkunniga.
Målsättning =  kandidat, magister, primusmagister

 

Här finns utbudet av simskolor.

Anmäl dig här.