Klientavgifter inom social- och hälsovård framgår ur nedanstående länk.


doc Klientavgifter 1.1.2016-


SHM: Klientavgifter inom social- och hälsovården

 

Like it? Share it!