Pendlarbiljett till huvudstads- och Åboregionen (buss)

En bussbiljett från Raseborg till Kyrkslätt eller Helsingforsregionen med pendlarrabatt är 20 % billigare än en normal 44 resors seriebiljett för vuxna. Pendlarbiljetten består av ett personligt smartkort som gäller i 60 dagar och berättigar till 44 resor. För smartkortet debiteras en pantavgift på 6,50 euro, som återbetalas då man returnerar kortet. På snabbturer kan snabbturstillägg bäras upp.

Vid första köpet på Matkahuolto ska köparen fylla i ett försäljningsverifikat, visa upp hemortsintyget samt legitimera sig (pass, ID-kort, körkort, FPA-kort med foto).

Kolla resekortets försäljningpunkter: www.matkahuolto.fi

 

Arbetsresor med tåg och Eazybreak-arbetsresesedeln

Raseborgs stad understöder tågresor i anslutning till arbete och studier med början i augusti 2016 med en resesedel vars värde är 10% av värdet på en 30 dagars periodbiljett. Det är möjligt att få stödet även för en periodbiljett för en längre period (max 365 dagar), kontakta staden skilt i sådana fall.

Invånaren bör lämna in en underskriven ansökan (blankett nedan), varvid stödberättigandet (hemkommun) granskas och staden skriver in sökande som användare av tjänsten. Den arbetsresande kan därefter månatligen beställa en resesedel och använda den när han/hon köper arbetsresebiljett.

Resesedlarna distribueras genom tjänsten Eazybreak-tjänsten,www.eazybreak.fi, direkt till mobiltelefonen som SMS eller till Eazybreak-applikationen. Sedeln är giltig som betalningsmedel på R-kiosker och kan användas för inköp av periodbiljett. Detta innebär att pendlarna i fortsättningen kan köpa en understödd arbetsresebiljett flexibelt på vilken R-kiosk som helst i stället för på servicestället i Helsingfors centralstation.

Arbetsresestöd kan beviljas personer som är fast bosatta i Raseborg och har regelbundet behov av att åka tåg på grund av arbete eller studier. Sökandens hemkommun kontrolleras i samband med att stödansökan behandlas.

Vid utflyttning från orten upphör rätten till stöd omedelbart.
Användaren förbinder sig att meddela staden om byte av hemort. Om din arbets- eller avreseort ändras, ska du ansöka på nytt om resestöd, eftersom även stödbeloppet då kan ändras.

Ändringar i VR:s priser uppdateras i systemet.
Raseborgs stad återkräver stödet till de delar som stödsedlar missbrukats eller sedlar använts efter att rätten till stöd upphört. Missbruk av sedlar leder också till förlust av rätten till resestöd.
Staden får rapporter över användningen sedlar. Av dem framgår bl.a. hur sedlarna använts.

Anskaffning och användning av Eazy Break- sedlar i korthet

1. Lämna in din underskrivna ansökan om arbetsresestöd till staden per post eller e-post (adressuppgifter nedan).
2. Hemkommunen kontrolleras och kommuninvånare med rätt till stöd registreras i systemet.
3. Du ska meddela din arbets- och avreseort som avgör sedelns värde (10 % av priset på 30 dygns periodbiljett på det valda avsnittet). Om du vill köpa en periodbiljett för längre tid en en månad, kontakta staden.
4. Du kan beställa resesedeln när du fått bekräftelse från staden samt ett aktiveringsmeddelande och ditt konto är aktiverat. I fortsättningen får du en ny sedel automatiskt den första varje månad.
5. Resesedeln kan beställas gratis via sms eller på webbadressen www.eazybreak.fi, och sedeln kommer då som textmeddelande ELLER med en gratis app, där sedeln syns.
6. Lättast kan du beställa arbetsresesedeln med ett avgiftsfritt textmeddelande.
R-kioskens verksamhetskod är R222. Skicka meddelande R222 till nummer 18171.
Som svar på din beställning erhåller du ett textmeddelande med mobilsedeln (till din mobiltelefon).
7. Sedeln innehåller följande uppgifter: sedelns ägare, signum/kodnummer, sedeltyp (arbetsresa), giltighetsdag och sedelns värde.
8. Biljetterna säljs av R-kiosken, som ansvarar för att sedeln används på rätt sätt (endast för köp av periodbiljetter för arbets-/studieresor).
9. Sedeln gäller i tre månader. Du kan alltså spara dina sedlar och köpa en biljett var tredje månad och använda tre sedlar åt gången. Då du samlat tre sedlar på ditt konto, delas inga nya sedlar längre ut.
10. När sedeln är beställd och syns i mobiltelefonen, ska den användas under samma dag. Oanvänd sedel returneras till användares konto, varifrån den kan beställas på nytt följande dag.

Meddelanden om ändringar samt stängning av användarkonto

Även vid meddelande om ändringar eller förlust av rätten till resestöd på grund av t.ex. utflyttning ska du använda denna blankett och skicka den antingen per post till

Raseborgs stad, stadskansliet
Arbetsresestöd
PB 58, 10611 Raseborg

eller per e-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den..

Raseborgs stad har rätt att stänga användarkontot på grund av t.ex. missbruk och återkräva redan beviljat resestöd.

VR:s tidtabeller och annan information: www.vr.fi

doc Eazy Break-ansökningsblankett/-hakemuslomake (ifyllbar i Microsoft Word)
pdf Eazy Break ansökningsblankett/hakemuslomake pdf

Like it? Share it!