Utställning i Galleri Perspektivet 19.-28.1.2017

Fotoutställning - Eva-Lotta Rehnman

Välkommen!

  • Utställning i Galleri Fokus 9.-31.1.2017

    Donelaitis – Litauens vänner i Åbonejden rf
    Litauiska intryck från Utö

    Utställningen omfattar sammanlagt 30 målningar gjorda av tio litauiska konstnärer, och 27 av konstverk är målade under ett av föreningen arrangerat konstläger på Utö på sommaren 2016.

    Välkommen!

Like it? Share it!