Konsert i Sigurd Snåresalen sö 18.3. kl. 18

Bridge of song - En bro av sång
Frida Backman - violinist
Collin Hansen - pianist
Kathleen Roland-Silverstein

Biljetter: 20€ vid dörren

Välkommen!

Like it? Share it!