Nylands förbund har inlett utarbetandet av Nylandsplanen. Planen omfattar hela Nylands område och tar tidsmässigt sikte på år 2050. I planen ingår alla centrala markanvändningsteman som landskapsplanen ska ta i beaktande.
Det är möjligt att bekanta sig med landskapsplanens program för deltagande och bedömning här nedan,  under tiden 13.2-13.3.2017.  Kommentarer om programmet kan göras via  e-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.  eller post till Nylands förbund,  Estersporten 2 B, 00240 Helsingfors.

Stadskansliet

pdf Nylandsplanen 2050 13.2.2017

 

De enskilda vägar som önskar få kommunalt bidrag för underhåll eller grundförbättring ur 2017 års anslag skall anhålla om detta hos tekniska nämndens vägsektion senast 31.3.2017 kl. 15.00.

Läs mer här.

Tekniska nämndens vägsektion

Vid kommunalvalet som förrättas söndagen 9.4.2017 ska i Raseborgs stad väljas 43 fullmäktige och ett lagbestämt antal ersättare.
Partis och valmansförenings kandidatansökningar samt anmälan om valförbund och gemensam lista ges in till centralvalnämnden i Raseborgs stad, kanslisekreterare Mårten Rusell eller Anja Qvarnström, Raseborgs stadshus, PB 58, Gustav Wasas gata 10, 10611 Raseborg, senast 28.2.2017 före kl. 16. Eventuella korrigeringar och kompletteringar ges till centralvalnämnden, Mårten Rusell/Anja Qvarnström senast 8.3.2017 före kl. 16.

Stadens växel 019 289 2000.

Centralvalnämnden

måndagen 13.2.2017 kl. 18.00 i Seminarieskolan i Ekenäs, Ladugårdsgatan 1-3. Ärende som behandlas är kungjorda på stadens officiella anslagstavla och på stadens hemsida. Protokollet från sammanträdet är offentligt framlagt torsdagen 23.2.2017 i Raseborgs stadskansli, Rådhustorget, Ekenäs.

Thomas Blomqvist
stadsfullmäktiges ordförande

Sydspetsens miljöhälsonämnds protokoll från mötet 12.1.2017 är till påseende under tiden 8.2 – 22.2.2017 i Raseborgs stadshus, Rådhustorget, Ekenäs, på den officiella anslagstavlan.

Raseborgs stad 7.2.2017

7.2.2017

Förslag till ändring av detaljplan för Läpp affärsområde, östra delen finns offentligt till påseende enligt markanvändnings- och bygglagen på den officiella anslagstavlan i front office, Gamla stadshus, Rådhustorget 10600 Ekenäs. Man kan bekanta sig med materialet även på planläggningsenheten, Elin Kurcksgatan 11 B, 10300 Karis och på sidan www.raseborg.fi/planlaggning under tiden 15.2.2017-3.3.2017.

                                                             

Kommunmedlemmar och intressenter har rätt att anmärka mot planförslaget. Skriftlig anmärkning skall ges in till planläggningsenheten före utgången av framläggningstiden.

Frågor angående planförslaget besvaras av stadsplaneringsarkitekt Simon Store 019 289 3843.

Planläggningsnämnden

- 710-606-2-57, 710-606-43-10, 710-606-43-11, Rödmossegatan, Karis

- 710-572, 710-572-1-111, 710-551-1-48, Revbacka, Bromarf

 

Ovan nämnda beslut har givits den 6.2.2017 efter anslag.

 

Kungörelsen hålls framlagd till allmänt påseende på Raseborgs stads anslagstavla i Ekenäs samt på stadens www-sidor under tiden 3.2. - 21.2.2017.

- 710-52-9903-0, 710-52-9906-0, 710-51-9903-0, Pumpviken och 710-51-9909-0, Strandparken samt 710-641-2-1, 710-605-1-7, Landsbro, Karis

 

Ovan nämnda beslut har givits den 6.2.2017 efter anslag.

 

Kungörelsen hålls framlagd till allmänt påseende på Raseborgs stads anslagstavla i Ekenäs samt på stadens www-sidor under tiden 3.2. - 21.2.2017.

 

 

5.2.2017

Helsingfors förvaltningsdomstol har med sitt beslut 22.12.2016 upphävt stadsfullmäktiges beslut gällande la-avgränsningar i enlighet med NTM-centralens besvär.

Förvaltningsdomstolen har förkastat besvären till övriga delar.

Planen träder i kraft i enlighet med 200 § i markanvändnings- och bygglagen och 93 § i –förordningen genom denna kungörelse.

Stadsstyrelsen

2.2.2017

Följande ändring av detaljplan är anhängiggjort:

Läpp affärsområde, östra delen

Planområdet är beläget i den sydvästra delen av Karis stadscentrum och består av

KL-kvartersområdena i den nuvarande östra delen av Läpp affärsområde samt av

Läppåkersgatans östra ända

Målsättningar redogörs i programmet för deltagande och bedömning (PDB).

Beredningsmaterialet samt PDB finns tillgängliga på Raseborgs stads stadsplaneringsavdelning, Elin Kurcksgatan 11 b, 10300 Karis och på websidan www.raseborg.fi/planlaggning

Frågor om planen besvaras av stadsplaneringsarkitekt Simon Store, 019 289 3843.

 

Planläggningsnämnden

24.1.2017

Följande ändring av detaljplan är anhängiggjort:

9 stadsdelen, ändring av detaljplan

Planeringsområdet, som ligger i Österby ca 3 km nordväst om Ekenäs centrum och gränsar till Gamla Tenalavägen, Rudmalmsvägen och Rievägen

Målsättningar redogörs i programmet för deltagande och bedömning (PDB).

Beredningsmaterialet samt PDB finns tillgängliga på Raseborgs stads stadsplaneringsavdelning, Elin Kurcksgatan 11 b, 10300 Karis och på websidan www.raseborg.fi/planlaggning

Frågor om planen besvaras av planläggningstekniker Kurt Bussman, 019 289 3844.

Planläggningsnämnden

Like it? Share it!