8.3.2017

Stadsstyrelsen i Raseborg har vid sitt sammanträde 27.2.2017 § 73 beslutat att med stöd av förvaltningslagens 50§ undanröja sitt beslut från 22.6.2016 § 258 och godkänt

detaljplan för Kungsen II, ritn.nr. 8-17.

Like it? Share it!