12.4.2017

I enlighet med 200 § i markanvändnings- och bygglagen och 93 § i –förordningen träder följande ändring av detaljplan i kraft med denna kungörelse:

Detaljplan för Kungsen II

Like it? Share it!