Regionförvaltningsverkets beslut nr 212/2017/2 av 2.10.2017 :
Sökande: Sisko Regina Ennevaara, Mio Mellin och Mikaela Mellin
Ärende: Muddring av vattenområde utanför Småholmen, Raseborg.
Beslut är framlagt till påseende 4.10.2017 - 1.11.2017 på officiella anslagstavlan i Ekenäs, Gustav Wasasgatan 10 och och på regionförvaltningsverkets internetsidor under andressen, www.avi.fi/lupa-tietopalvelu.

Like it? Share it!