Pansarbrigaden har den 10.10.2017 med stöd av 14 § i lagen om försvarsmakten (22.12.2009/1617) fattat beslut om tillfällig användning av fastigheter för försvarsmaktens militära övningsverksamhet under tiden 27.11. - 4.12.2017.

Beslutet berör markområden som behövs för övningsverksamhet och som befinner sig i städerna/kommunerna Hangö, Kyrkslätt, Ingå, Raseborg, Lojo, Sjundeå, Pargas, Kimitoön, Esbo och Helsingfors.

Beslutet finns till påseende vid stadshusen eller kommunhusen på ovannämnda orter och under tjänstetid i kommendantsbyrån vid Nylands brigad i Dragsvik samt i kommendantsbyrån vid Pansarbrigaden i Parolannummi.

Närmare information om beslutet ger major Tero Mikkonen vid Pansarbrigadens stab (0299 442 701).

Beslutet finns till påseende under 30 dagar efter delfåendet, som anses ha skett på den sjunde dagen efter att detta meddelande publicerats i Officiella tidningen

Parolannummi, den 10.10.2017

 

Like it? Share it!