Måndagen 13.11.2017 kl. 18.00 i Seminarieskolan i Ekenäs, Ladugårdsgatan 1-3. Ärende som behandlas är kungjorda på stadens officiella anslagstavla och på stadens hemsida. Protokollet från sammanträdet är offentligt framlagt torsdagen 23.11.2017 i Raseborgs stadskansli, Rådhustorget, Ekenäs.

Thomas Blomqvist
Stadsfullmäktiges ordförande

Like it? Share it!