Helsingfors förvaltningsdomstols beslut, givet 3.11.2017 diarienummer 07031/16/2299 och 07369/16/2299 med anledning av kommunalbesvär; sökanden Paloheimo/Mietola samt Horttanainen/Lipponen, är till påseende i Raseborgs stadshus, Gustav Wasas Gatan 10, Ekenäs, på den officiella anslagstavlan under tiden 8.11.2017 – 8.12.2017-

Raseborgs stad 8.11.2017

Like it? Share it!