Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland har 28.12.2017 fattat ett beslut som berör gränserna för en plats där en art som kräver särskilt skydd förekommer på fastigheten Storberg II 710-667-1-32 i Raseborg.

Beslutet hålls 30 dagar till påseende i Raseborg stadshus, Gustav Wasas gata 10, Ekenäs, 10610 Raseborg samt i Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland, Semaforbron 12 B 5 våningen, 00520 Helsingfors.

Helsingfors 28.12.2017

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland

UUDELY/11158/2017

Uudenmaan ELY-keskuksen päätös 28.12.2017

Like it? Share it!