Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland har 29.12.2017 fattat ett beslut som berör gränserna för en plats där en art som kräver särskilt skydd förekommer på fastigheten Perskomböle 710-552-1-112 i Raseborg.

Beslutet hålls 30 dagar till påseende i Raseborg stadshus, Gustav Wasas gata 10, Ekenäs, 10610 Raseborg samt i Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland, Semaforbron 12 B 5 våningen, 00520 Helsingfors.

Helsingfors 29.12.2017

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland

UUDELY/11333/2017

Nylands NTM-central beslut 29.12.2017

Like it? Share it!