NTM-centralens kungörelse kan läsas härifrån.

pdf Kungörelse Påverka vatten

Like it? Share it!