NTM-centralens kungörelse kan läsas härifrån.

pdf Kungörelse Påverka vatten