Stadsplaneringsarkitekten ger följande beslut 15.1.2018 i trädfällningstillståndsärenden:

Sökande

Raseborgs stad / Fastighets- och mätningsavdelningen
Carl-Johan Jansson

Objekt

Fastighet RN:r 710-678-4-39, Gumnäs, Pojo
Fastighet RN:r 710-678-4-1, Gumnäs, Pojo
Fastighet RN:r 710-455-1-1, Kärrbygatan, Ekenäs
Fastighet RN:r 710-13-121-1, Kärrbygatan, Ekenäs
Fastighet RN:r 710-13-122-1, Kärrbygatan, Ekenäs
Fastighet RN:r 710-54-366-8, Mankebergsgatan 16

Tillämpad lagstiftning Markanvändnings- och bygglagen (132/1999) §§ 128, 140, 142, 143, 145

Beslutet och de till ansökningen anslutna handlingar finns till påseende på planläggningsavdelningen, Elin Kurcksgatan 11 B, Karis, under tjänstetid.

Detta anslag har offentligt anslagits på Raseborgs stads anslagstavla:
12.1. - 30.1.2018

Like it? Share it!