Regionförvaltningsverket i Södra Finland beslut ESAVI/3638/2017

Sökande: Eastern Light Finland I Oy

Ärende: Anläggande av en fiberoptisk telekommunikationskabel i Skärgårdshavet och Finska viken mellan Pargar-Kotka

Beslut kan läsas här:pdf Aluehallintoviraston päätös 7.2.2018

Like it? Share it!