Kungörele från NTM-centralen i Nyland:

Förslag till betydande översvämningsområde i Nyland samt framtagning av behandlingsplan och miljöredogörelse för översvämningsriskerna kan läsas här:

pdf Förslag till betydande översvämningsområde i Nyland