Regionförvaltningsverket i södra Finland har med sitt beslut nr 66/2018/2 av 8.5.2018 beviljat sökanden tillstånd att bevara den redan genomförda muddringen av vattenområde i Leksvall by i Raseborgs stad enligt ansökan. Beslutet kan läsäs här. pdf Beslut Riskala och Lukka