Regionförvaltningsverket i södra Finland har med sitt beslut nr 65/2018/2 av 8.5.2018 beviljat sökanden tillstånd att bevara den redan genomförda muddringen av vattenområde i Leksvall by i Raseborgs stad enligt ansökan och dess kompletteringar.

Beslutet kan läsas här. pdf Beslut Tirroniemi