6.7.2018

Programmen som rör planerna och planändringarna för följande områden är offentligt till påseende enligt markanvändnings- och bygglagen på stadens officiella anslagstavla, på www.raseborg.fi/planlaggning och på planläggningsenheten, Elin Kurcksgatan 11 b, 10300 Karis.

Planernas program för deltagande och bedömning finns under planläggningens gång till påseende på planens hemsida.

Kommunmedlemmarna och intressenterna har rätt att ge sin åsikt om programmen och utkasten. Åsikten om utkasten skall ges in till stadsplaneringsenheten före utgången av framläggningstiden.

 

ANHÄNGIGGÖRANDEN

Stationsvägen 2, ändring av detaljplan. Planområdet ligger i centrum av Ekenäs och omfattar tomter nr. 283-286 i kvarter 54, stadsdel 5. Planen kungörs anhängig 6.7.2018. (link.raseborg.fi/plan7775

Järnvägsgatan-Liljedahlsgatan, ändring av detaljplan. Planeringsområdet är beläget i Ekenäs centrum, ca 400 meter öster om resecentrum, i korsningen av Liljedahlsgatan och Järnvägsgatan. Planen kungörs anhängig 6.7.2018. (link.raseborg.fi/plan7760)

Ekenäs kulturkvarter, ändring av detaljplan. Planeringsområdet består av den västra delen av kvarter 42 i Ekenäs centrum i det så kallade museikvarteret. Planen kungörs anhängig 6.7.2018. (link.raseborg.fi/7777)

UTKAST TILL DETALJPLAN

Stationsbacken, Karis, ändring av detaljplan. Planområdet ligger sydost om Karis resecentrum på fastigheter öster och väster om Kilavägen. Planen kungörs anhängig 6.7.2018.
Utkastet är framlagt 6.8 – 9.9.2018. (link.raseborg.fi/plan7676)

Malcolmvägen, Fiskars, ändring av detaljplan. Planområdet är beläget i Raseborgs stad, i den norra delen av Fiskars by som kallas det övre bruket. Planen kungörs anhängig 6.7.2018.
Beredningsmaterialet är framlagt 6.8 – 9.9.2018. (link.raseborg.fi/plan7758)

Billnäs bruk, II-skedet, ändring av detaljplan. Planområdet omfattar områden norr om Svartån samt områden för kompletterande byggnation längs med Sjöängsvägen. Planen kungörs anhängig 6.7.2018. Utkastet är framlagt 6.8 – 9.9.2018. (link.raseborg.fi/plan7762)

Planläggningsnämnden