Stadsplaneringsarkitektens ersättare i Raseborg meddelar 3.7.2018 beslut i nedannämnd på basen av § 171 markanvändnings- och bygglagen avsedd ansökan om undantag.

Beslut om tillstånd och därtill anslutna handlingar finns till påseende på planläggningsenheten, Elin Kurcksgatan 11, Karis.

 

Tomter / lägenheter där åtgärd vidtas  Åtgärd

710-51-7-2
Kauppiaankatu 7, Karjaa

Asuinkerrostalo, 1450 kem², IV kerrosta

Raseborg 2.7.2018

Planläggnings- och miljöavdelningen

Anne Lindholm
kanslisekreterare

Detta anslag har anslagits på Raseborgs stads anslagstavla 2.7. – 1.8.2018